640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenie winnt

Share
Wykonuje instalację systemu Windows XP lub uaktualnienie do tego systemu. Jeżeli używany sprzęt nie jest zgodny z systemem Windows XP, można wykonać polecenie winnt w wierszu polecenia systemu Windows 3.x lub MS-DOS.
Składnia
winnt [/s:ścieżka_źródłowa] [/t:dysk_tymczasowy] [/u:plik_odpowiedzi][/udf:identyfikator [,plik_UDB]] [/r:folder][/rx:folder][/e:polecenie][/a]
Parametry
/s:ścieżka_źródłowa
Określa lokalizację źródłową plików systemu Windows XP. Lokalizacja musi być pełną ścieżką w formacie x:\[ścieżka] lub \\serwer\udział[\ścieżka].
/t:dysk_tymczasowy
Nakazuje Instalatorowi umieszczanie plików tymczasowych na określonym dysku i instalowanie na nim systemu Windows XP. Jeżeli nie określono lokalizacji, Instalator próbuje zlokalizować dysk.
/u:plik_odpowiedzi
Wykonuje instalację w trybie bezobsługowym, korzystając z pliku odpowiedzi. Plik odpowiedzi zapewnia odpowiedzi na niektóre lub wszystkie monity, na które zazwyczaj podczas instalacji odpowiada użytkownik. Jeżeli zastosowano parametr /u, należy także użyć parametru /s.
/udf:ID [,plik_UDB]
Wskazuje identyfikator (parametr identyfikator) używany przez Instalatora do określania sposobu modyfikowania przez plik bazy danych UDB (Uniqueness Database) pliku odpowiedzi (zobacz opis parametru /u). Baza danych UDB zastępuje wartości w pliku odpowiedzi, a identyfikator określa wartości używane w pliku bazy danych UDB. Jeżeli nie podano parametru plik_UDB, Instalator monituje o włożenie dysku zawierającego plik $Unique$.udb.
/r:folder
Określa opcjonalny folder używany podczas instalacji. Ten folder pozostaje na dysku po zakończeniu instalacji.
/rx:folder
Określa opcjonalny folder używany do kopiowania. Ten folder jest usuwany po zakończeniu instalacji.
/e:polecenie
Określa polecenie, które należy wykonać bezpośrednio przez końcową fazą instalacji.
/a
Włącza opcje ułatwień dostępu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM