640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenie start

Share
Uruchamia oddzielne okno wiersza polecenia w celu uruchomienia określonego programu lub polecenia. Polecenie start bez parametrów otwiera drugie okno wiersza polecenia.
Składnia
start ["tytuł"] [/dścieżka] [/i] [/min] [/max] [{/separate | /shared}] [{/low | /normal | /high | /realtime | /abovenormal | belownormal}] [/wait] [/b] [nazwa_pliku] [parametry]
Parametry
"tytuł"
Określa tytuł, który należy wyświetlać na pasku tytułu okna wiersza polecenia.
/dścieżka
Określa katalog startowy.
/i
Przekazuje środowisko startowe programu Cmd.exe do nowego okna wiersza polecenia.
/min
Uruchamia nowe zminimalizowane okno wiersza polecenia.
/max
Uruchamia nowe zmaksymalizowane okno wiersza polecenia.
/separate
Uruchamia programy 16-bitowe w oddzielnym obszarze w pamięci.
/shared
Uruchamia programy 16-bitowe we współużytkowanym obszarze pamięci.
/low
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu bezczynności.
/normal
Uruchamia aplikację w klasie normalnego priorytetu.
/high
Uruchamia aplikację w klasie wysokiego priorytetu.
/realtime
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu czasu rzeczywistego.
/abovenormal
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu powyżej normalnego.
/belownormal
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu poniżej normalnego.
/wait
Uruchamia aplikację i oczekuje na zakończenie aplikacji.
/b
Uruchamia aplikację bez otwierania nowego okna wiersza polecenia. Obsługa klawiszy CTRL+C jest ignorowana, jeżeli aplikacja nie włączy przetwarzania klawiszy CTRL+C. Klawiszy CTRL+BREAK należy używać do przerywania aplikacji.
nazwa_pliku
Określa polecenie lub program, który ma być uruchomiony.
parametry
Określa parametry, które mają być przekazane do polecenia lub programu.
Spostrzeżenia
Można uruchamiać pliki niewykonywalne za pośrednictwem odpowiednich skojarzeń plików, wpisując nazwę pliku jako polecenie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia skojarzeń plików w skrypcie poleceń przy użyciu poleceń assoc i ftype, zobacz Tematy pokrewne.
Gdy uruchamiane jest polecenie zawierające ciąg „CMD” jako pierwszy token bez rozszerzenia lub kwalifikatora ścieżki, ciąg „CMD” jest zastępowany wartością zmiennej COMSPEC. Zapobiega to wybieraniu polecenia cmd z bieżącego katalogu przez użytkowników.
Gdy uruchamiania jest aplikacja wyposażona w 32-bitowy graficzny interfejs użytkownika (GUI), polecenie cmd nie oczekuje na zakończenie aplikacji przed ponownym wyświetleniem wiersza polecenia. To nowe zachowanie nie występuje, jeżeli aplikacja jest uruchamiana ze skryptu poleceń.
Gdy wykonywane jest polecenie używające pierwszego tokenu nie zawierającego rozszerzenia, program Cmd.exe używa wartości zmiennej środowiskowej PATHEXT do ustalenia, które rozszerzenia mają być wyszukiwane i w jakiej kolejności. Domyślna wartość zmiennej PATHEXT jest równa: .COM;.EXE;.BAT;.CMD (tzn. składnia jest taka sama, jak dla zmiennej PATH, a średniki służą do oddzielania różnych elementów).
Gdy podczas wyszukiwania pliku wykonywalnego nie zostanie odnaleziony odpowiednik nazwy z dowolnym rozszerzeniem, polecenie start wyszukuje nazwę katalogu. Jeżeli katalog zostanie odnaleziony, polecenie start otwiera program Explorer.exe przy użyciu tej ścieżki.
Przykłady
Aby uruchomić program Mojaaplikacja z wiersza polecenia i w dalszym ciągu używać bieżącego okna wiersza polecenia, należy wpisać:
start mojaaplikacja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM