640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie date

Share
Wyświetla bieżące ustawienie daty systemowej. Polecenie date użyte bez parametrów wyświetla bieżące ustawienie daty systemowej i monituje o wpisanie nowej daty.
Składnia
date [rr-mm-dd] [/t]
Parametry
rr-mm-dd
Ustawia określoną datę, gdzie rr oznacza rok, mm oznacza miesiąc, a dd oznacza dzień.
/t
Wyświetla bieżącą datę bez monitowania o wpisanie nowej daty.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Wartości parametrów rr, mm i dd należy rozdzielić kropkami (.), łącznikami (-) lub kreskami ułamkowymi (/).
Prawidłowe wartości parametru mm należą do zakresu od 1 do 12.
Prawidłowe wartości parametru dd należą do zakresu od 1 do 31.
Prawidłowe wartości parametru rr należą do zakresu od 80 do 99 lub od 1980 do 2099.
System Windows XP automatycznie zmienia miesiąc i rok, w zależności od tego, czy liczba dni w miesiącu jest równa 28, 29, 30, czy 31.
Przykłady
Aby zmienić datę na 3 sierpnia 2000 roku, należy wpisać datę zgodnie z dowolnym z następujących formatów:
08.03.00
08-03-00
08/03/00
Aby wyświetlić bieżącą datę systemową, należy wpisać:
date /t

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM