640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

środa, 3 marca 2010

Polecenie chdir (cd)

Share
Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia bieżący folder. Polecenie chdir używane tylko z literą dysku (na przykład chdir C:), wyświetla nazwy bieżącego dysku i folderu. Polecenie chdir użyte bez parametrów wyświetla bieżący dysk i katalog.
Składnia
chdir [[/d] [dysk:][ścieżka] [..]] [[/d] [dysk:][ścieżka] [..]]
cd [[/d] [dysk:][ścieżka] [..]] [[/d] [dysk:][ścieżka] [..]]
Parametry
/d
Zmienia bieżący dysk lub bieżący katalog dysku.
[dysk:][ścieżka]
Określa dysk (jeżeli jest inny niż bieżący dysk) i katalog, który będzie bieżącym katalogiem.
[..]
Określa, że należy zmienić na katalog nadrzędny.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Praca z rozszerzeniami poleceń
Jeżeli rozszerzenia poleceń są włączone (ustawienie domyślne), ścieżka bieżącego katalogu dokładnie dopasowuje nazwy folderów widniejące na dysku twardym, zgodnie z wielkością liter w nazwach. Na przykład jeżeli na dysku twardym znajduje się folder C:\Temp, polecenie CD C:\TEMP ustawia folder C:\Temp jako bieżący katalog, zgodnie z formatem nazw folderów na dysku twardym.
Aby wyłączyć rozszerzenia poleceń dla określonego procesu, należy wpisać:
cmd e:off
Jeżeli rozszerzenia poleceń są wyłączone, polecenie chdir nie przetwarza spacji jako ograniczników. W rezultacie można zmienić bieżący katalog, podając nazwę podkatalogu zawierającą spację, bez konieczności wpisywania parametru [ścieżka] w znakach cudzysłowu. Na przykład następująca ścieżka zmienia na podkatalog \Menu Start:
cd \winnt\profiles\username\programs\menu start
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania i wyłączania rozszerzeń poleceń, zobacz Polecenie cmd w Tematach pokrewnych.
Zmienianie na katalog główny
Katalog główny znajduje się na najwyższym poziomie hierarchii katalogów dla dysku. Aby powrócić do katalogu głównego, należy wpisać:
cd\
Zmienianie domyślnego katalogu na dysku z innego dysku
Aby zmienić domyślny katalog na dysku innym niż bieżący dysk, należy wpisać następujące polecenie:
chdir [dysk:\[katalog]]
cd [dysk:\[katalog]]
Aby zweryfikować zmianę katalogu, należy wpisać następujące polecenie:
chdir [dysk:]
cd [dysk:]
Polecenie chdir z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przykłady
Polecenie chdir używane z nazwą dysku wyświetla bieżący katalog tego dysku. Na przykład po wpisaniu cd c: w wierszu polecenia katalogu C:\Temp, pojawia się następujący komunikat:
C:\Temp
Aby zmienić bieżący katalog na katalog o nazwie Raporty, należy wpisać jedno z następujących poleceń:
chdir \raporty
cd \raporty
Aby zmienić bieżący katalog na podkatalog \Specjalne\Sponsorzy, należy wpisać:
cd \specjalne\sponsorzy
Jeżeli bieżącym katalogiem jest katalog \Specjalne, należy wpisać następujące polecenie, aby zmienić na podkatalog \Specjalne\Sponsorzy:
cd sponsorzy
Aby zmienić z podkatalogu na katalog nadrzędny, należy wpisać:
cd ..
Aby wyświetlić nazwę bieżącego katalogu, można użyć polecenia chdir lub cd bez parametrów. Na przykład jeżeli bieżącym katalogiem jest katalog \Publiczne\Kowalski na dysku B, po wpisaniu polecenia chdir pojawia się następujący komunikat:
B:\Publiczne\Kowalski
Jeżeli podczas pracy na dysku D konieczne jest skopiowanie wszystkich plików z katalogów \Publiczne\Kowalski i \Publiczne\Nowak na dysku C do katalogu głównego na dysku D, należy wpisać:
chdir c:\publiczne\kowalski
copy c:*.* d:\
chdir c:\publiczne\nowak
copy c:*.* d:\
Jeżeli konieczne jest skopiowanie wszystkich plików w katalogach \Publiczne\Kowalski i \Publiczne\Nowak do bieżącej lokalizacji na dysku D, należy wpisać:
chdir c:\publiczne\kowalski
copy c:*.* d:
chdir c:\publiczne\nowak
copy c:*.* d:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM