640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie attrib

Share
Wyświetla, ustawia lub usuwa atrybuty tylko do odczytu, archiwalny, systemowy i ukryty, przypisane do plików lub katalogów. Polecenie attrib bez parametrów wyświetla atrybuty wszystkich plików w bieżącym katalogu.
Składnia
attrib [{+r|-r}] [{+a|-a}] [{+s|-s}] [{+h|-h}] [[dysk:][ścieżka] nazwa_pliku] [/s[/d]]
Parametry
+r
Ustawia atrybut pliku tylko do odczytu.
-r
Czyści atrybut pliku tylko do odczytu.
+a
Ustawia atrybut pliku archiwalnego.
-a
Czyści atrybut pliku archiwalnego.
+s
Ustawia atrybut pliku systemowego.
-s
Czyści atrybut pliku systemowego.
+h
Ustawia atrybut pliku ukrytego.
-h
Czyści atrybut pliku ukrytego.
[dysk:][ścieżka] nazwa_pliku
Określa lokalizację i nazwę katalogu, pliku lub zestawu plików, których atrybuty będą wyświetlane lub zmieniane. Symboli wieloznacznych (tzn. ? i *) w parametrze nazwa_pliku można używać do wyświetlania lub zmieniania atrybutów grupy plików.
/s
Stosuje polecenie attrib i wszystkie opcje wiersza polecenia w odniesieniu do pasujących plików w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach tego katalogu.
/d
Stosuje polecenie attrib i wszystkie opcje wiersza polecenia w odniesieniu do katalogów.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Praca z grupami plików
Symboli wieloznacznych (tzn. ? i *) oraz parametru nazwa_pliku można używać do wyświetlania lub zmieniania atrybutów grupy plików. W przypadku pliku z ustawionym atrybutem pliku systemowego lub ukrytego należy wyczyścić ten atrybut przed zmianą innych atrybutów danego pliku.
Korzystanie z atrybutu pliku archiwalnego
Atrybut pliku archiwalnego (tzn. +a) oznacza pliki zmienione od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej. Polecenie xcopy używa atrybutów plików archiwalnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących atrybutów plików archiwalnych i polecenia xcopy, zobacz Tematy pokrewne.
Polecenie attrib z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przykłady
Aby wyświetlić atrybuty pliku o nazwie Informacje86 znajdującego się na bieżącym dysku, należy wpisać:
attrib informacje86
Aby przypisać atrybut tylko do odczytu do pliku Raport.txt, należy wpisać:
attrib +r raport.txt
Aby usunąć atrybut tylko do odczytu plików znajdujących się w katalogu \Publiczne\Kowalski na dysku B i plików znajdujących się we wszystkich podkatalogach katalogu \Publiczne\Kowalski, należy wpisać:
attrib -r b:\publiczne\kowalski\*.* /s
Rozważmy scenariusz, w którym konieczne jest wykonanie dysku zawierającego kopie wszystkich plików znajdujących się w katalogu domyślnym na dysku A, z wyjątkiem plików z rozszerzeniem nazwy bak. Polecenia xcopy można użyć tylko do skopiowania plików z atrybutem archiwalnym, dlatego należy ustawić atrybut archiwalny dla plików przeznaczonych do kopiowania. Najpierw należy ustawić atrybut plików archiwalnych dla wszystkich plików na dysku A. Następnie należy wyczyścić atrybut archiwalny plików z rozszerzeniem nazwy bak. Na przykład należy wpisać:
attrib +a a:*.* attrib -a a:*.bak
Następnie należy użyć polecenia xcopy do skopiowania plików z dysku A na dysk B. Opcja wiersza polecenia /a w następującym poleceniu powoduje, że polecenie xcopy kopiuje tylko pliki z atrybutem archiwalnym. Na przykład należy wpisać:
xcopy a: b: /a
Jeżeli polecenie xcopy powinno czyścić atrybut pliku archiwalnego po skopiowaniu plików, należy użyć opcji wiersza polecenia /m zamiast opcji /a. Na przykład należy wpisać:
xcopy a: b: /m

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM