640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie arp

Share
Wyświetla i modyfikuje wpisy w pamięci podręcznej ARP (Address Resolution Protocol), która zawiera jedną lub kilka tabel używanych do przechowywania adresów IP i odpowiednich rozpoznanych adresów fizycznych Ethernet lub Token Ring. Dla każdej karty sieciowej Ethernet lub Token Ring zainstalowanej na komputerze dostępna jest oddzielna tablica. Polecenie arp bez parametrów wyświetla Pomoc.
Składnia
arp [-a [adres_intern] [-N adres_interf]] [-g [adres_intern] [-N adres_interf]] [-d adres_intern [adres_interf]] [-s adres_intern adres_ethern [adres_interf]]
Parametry
-a [adres_intern] [-N adres_interf]
Wyświetla bieżące tabele pamięci podręcznej ARP dla wszystkich interfejsów. Aby wyświetlić wpis pamięci podręcznej ARP dla określonego adresu IP, należy użyć polecenia arp -a z parametrem adres_intern, gdzie adres_intern jest adresem IP. Aby wyświetlić tabelę pamięci podręcznej ARP dla określonego interfejsu, należy użyć parametru -N adres_interf, gdzie adres_interf jest adresem IP przypisanym do interfejsu. W parametrze -N uwzględniana jest wielkość liter.
-g [adres_intern] [-N adres_interf]
Działa identycznie jak -a.
-d adres_intern [adres_interf]
Usuwa wpis z określonym adresem IP, gdzie adres_intern jest adresem IP. Aby usunąć wpis w tabeli dla określonego interfejsu, należy użyć parametru adres_interf, gdzie adres_interf jest adresem IP przypisanym do interfejsu. Aby usunąć wszystkie wpisy, należy użyć symbolu wieloznacznego gwiazdki (*) zamiast parametru adres_intern.
-s adres_intern adres_ethern [adres_interf]
Dodaje wpis statyczny do pamięci podręcznej ARP, który rozpoznaje adres fizyczny adres_ethern na podstawie adresu IP adres_intern. Aby dodać wpis statyczny pamięci podręcznej ARP do tabeli dla określonego interfejsu, należy użyć parametru adres_interf, gdzie adres_interf jest adresem IP przypisanym do interfejsu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Adresy IP dla parametrów adres_intern i adres_interf są wyrażane w zapisie kropkowo-cyfrowym.
Adres fizyczny dla parametru adres_ethern składa się z sześciu bajtów wyrażonych w zapisie szesnastkowym i rozdzielonych łącznikami (na przykład 00-AA-00-4F-2A-9C).
Wpisy dodane przy użyciu parametru -s są statyczne i nie są usuwane z pamięci podręcznej ARP zgodnie z limitami czasu. Wpisy są usuwane, jeżeli protokół TCP/IP jest zatrzymywany i uruchamiany. Aby utworzyć trwałe wpisy statyczne pamięci podręcznej ARP, należy umieścić odpowiednie polecenia arp w pliku wsadowym i użyć narzędzia Zaplanowane zadania do wykonywania pliku wsadowego podczas uruchamiania.
To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy protokół internetowy (TCP/IP) jest zainstalowany jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
Przykłady
Aby wyświetlić tabele pamięci podręcznej ARP dla wszystkich interfejsów, należy wpisać:
arp -a
Aby wyświetlić tabelę pamięci podręcznej ARP dla interfejsu, do którego przypisano adres IP 10.0.0.99, należy wpisać:
arp -a -N 10.0.0.99
Aby dodać wpis statyczny pamięci podręcznej ARP, który rozpoznaje adres fizyczny 00-AA-00-4F-2A-9C na podstawie adresu IP 10.0.0.80, należy wpisać:
arp -s 10.0.0.80 00-AA-00-4F-2A-9C

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM