640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Narzędzie W32tm

Share
Narzędzie używane do diagnozowania problemów dotyczących usługi Zegar systemu Windows.
Składnia
{/config [/computer:nazwa_komputera] [ [/update] [/manualpeerlist:lista_nazw_komputerów] ] [/syncfromflags:lista_flag] ]|/monitor|/ntte|/ntpte|/register|/resync [{:nazwa_komputera] [/nowait]|[/rediscover}]|/tz|/unregister}
Parametry
/config [/computer:nazwa_komputera] [ [/update] [/manualpeerlist:lista_nazw_komputerów] ] [/syncfromflags:lista_flag]
Dostosowuje ustawienia czasu na komputerze lokalnym lub docelowym. Obiekty równorzędne synchronizacji czasu można ustawiać przy użyciu przełącznika /manualpeerlist. Zmiany konfiguracji są używane przez usługę Zegar systemu Windows pod warunkiem, że usługa zostanie ponownie uruchomiona lub zostanie użyty przełącznik /update. Przełącznika /syncfromflags można używać do ustawiania typów źródeł używanych do synchronizacji. Wartość MANUAL służy do korzystania z ręcznej listy obiektów równorzędnych, a wartość DOMHIER służy do synchronizacji z kontrolera domeny.
/monitor
Monitoruje komputer docelowy lub listę komputerów.
/ntte
Konwertuje czas systemu NT na czytelny format.
/ntpte
Konwertuje czas NTP na czytelny format.
/register
Rejestruje w celu uruchomienia w roli usługi i dodaje konfigurację domyślną do rejestru.
/resync [{:nazwa_komputera] [/nowait]|[/rediscover}]
Należy jak najszybciej ponownie synchronizować zegar, niezależnie od statystyki wszystkich skumulowanych błędów. Jeżeli nie określono komputera, ponowna synchronizacja zostanie wykonana przy użyciu komputera lokalnego. Polecenie będzie oczekiwać na ponowną synchronizację, jeżeli nie użyto przełącznika /nowait. Jeżeli użyto opcji /rediscover, zostaną wykorzystane aktualnie używane zasoby czasu. Spowoduje to wymuszenie ponownego wykrywania zasobów sieciowych przed ponowną synchronizacją.
/tz
Wyświetla bieżące ustawienia strefy czasowej.
/unregister
Wyrejestrowuje usługę i usuwa wszystkie informacje dotyczące konfiguracji z rejestru.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
To narzędzie jest przeznaczone dla administratorów sieci i służy do diagnozowania problemów dotyczących usługi Zegar systemu Windows.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie net time w Tematach pokrewnych.
Aby uwzględnić w usłudze Zegar systemu Windows zmiany wprowadzone przy użyciu narzędzia W32tm, należy powiadomić usługę o wprowadzonych zmianach. Aby powiadomić usługę Zegar systemu Windows, należy w wierszu polecenia wpisać w32tm /config /update.
Przykłady
Aby wyświetlić bieżące ustawienia strefy czasowej, należy wpisać:
w32tm /tz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM