128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenie perfmon

Share
Zezwala na otwieranie konsoli wydajności systemu Windows XP skonfigurowanej za pomocą plików ustawień Monitora wydajności systemu Windows NT 4.0.
Składnia
perfmon.exe [nazwa_pliku] [/HTMLFILE:konwertowany_plik plik_ustawień]
Parametry
.exe
Określa rozszerzenie nazwy pliku.
nazwa_pliku
Określa nazwę pliku ustawień.
/HTMLFILE:konwertowany_plik plik_ustawień
Określa nazwę konwertowanych plików oraz nazwę oryginalnego pliku ustawień systemu Windows NT 4.0.
Spostrzeżenia
Ta procedura działa z następującymi typami plików ustawień Monitora wydajności systemu Windows NT 4.0: wykres (.pmc), raport (.pmr), alert (.pma) i dziennik (.pml).
W celu wyświetlenia w Monitorze systemu pliku ustawień systemu Windows NT 4.0, system czasowo go konwertuje, aby mógł być używany przez Monitor systemu Windows XP, a następnie odrzuca skonwertowaną wersję po uruchomieniu konsoli. Jeżeli trzeba zapisać plik ustawień, aby stale używać go w Monitorze systemu, należy wpisać:
perfmon [nazwa_pliku] [/HTMLFILE:konwertowany_plik plik_ustawień]
gdzie parametr /HTMLFILE:konwertowany_plik to nazwa konwertowanego pliku, a parametr plik_ustawień to nazwa oryginalnego pliku ustawień systemu Windows NT 4.0.
Aby uzyskać więcej informacji o dołączaniu polecenia perfmon do skryptów Instrumentacji zarządzania Windows (WMI), zobacz dział Skrypty dzienników i monitorowanie (Scripting Logs and Monitoring) w witrynie sieci Web firmy Microsoft dotyczącej zestawów Windows Resource Kit.(http://www.microsoft.com/)
Przykłady
Aby wyświetlić plik ustawień, należy wpisać:
perfmon mój_plik
Aby wyświetlić nazwy plików konwertowanych i oryginalnych, należy wpisać:
perfmon mój_plik /Commands:nowy_plik stary_przykład.pml

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM