128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenie pentnt

Share
Wykrywa błąd dzielenia zmiennoprzecinkowego (jeżeli taki błąd wystąpił) w mikroukładzie procesora Pentium, wyłącza sprzęt zmiennoprzecinkowy i włącza emulację operacji zmiennoprzecinkowych.
Składnia
pentnt [-c] [-f] [-o]
Parametry
-c
Włącza emulację warunkową.
-f
Włącza emulację wymuszoną.
-o
Wyłącza emulację wymuszoną i ponownie włącza sprzęt zmiennoprzecinkowy, jeżeli jest dostępny.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Parametry używane w tym poleceniu należy poprzedzać prefiksem w formie łącznika (-), a nie kreski ułamkowej (/).
Korzystanie z opcji wiersza polecenia -c
Emulacja zmiennoprzecinkowa jest wymuszana tylko wtedy, gdy system wykryje błąd dzielenia zmiennoprzecinkowego procesora Pentium w czasie uruchamiania. Jeżeli wybrano ten parametr, należy ponownie uruchomić komputer, aby zmiany zostały uwzględnione.
Korzystanie z opcji wiersza polecenia -f Sprzęt zmiennoprzecinkowy jest wyłączony, a emulacja zmiennoprzecinkowa jest zawsze wymuszana, niezależnie od tego, czy system zgłasza błąd dzielenia zmiennoprzecinkowego procesora Pentium. Ten parametr jest użyteczny podczas testowania emulatorów programowych i służy do omijania defektów sprzętu zmiennoprzecinkowego znanych systemowi operacyjnemu. Jeżeli wybrano ten parametr, należy ponownie uruchomić komputer, aby zmiany zostały uwzględnione.
Korzystanie z opcji wiersza polecenia -o Jeżeli wybrano ten parametr, należy ponownie uruchomić komputer, aby zmiany zostały uwzględnione.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM