128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Polecenie pause

Share
Wstrzymuje przetwarzanie programu wsadowego i wyświetla komunikat monitujący użytkownika o naciśnięcie dowolnego klawisza w celu kontynuacji.
Składnia
pause
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Podczas wykonywania polecenia prompt pojawia się następujący komunikat:
Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. . .
Po naciśnięciu klawiszy CTRL+C w celu zatrzymania programu wsadowego, pojawia się następujący komunikat:
Czy zakończyć zadanie w trybie wsadowym (T/N)?
Po naciśnięciu klawisza T (tak) w odpowiedzi na ten komunikat, wykonywanie programu wsadowego zostanie zakończone, a sterowanie zwrócone do systemu operacyjnego. Można także wstawić polecenie pause przed sekcją pliku wsadowego, której nie należy przetwarzać. Po wstrzymaniu przez polecenie pause przetwarzania programu wsadowego można nacisnąć klawisz CTRL+C, a następnie klawisz T, aby zatrzymać program wsadowy.
Przykłady
Aby utworzyć program wsadowy monitujący użytkownika o zmianę dysków w jednej ze stacji, należy wpisać:
@echo off
:start
copy a:*.*
echo Proszę włożyć nową dyskietkę do stacji A
pause
goto start
W tym przykładzie wszystkie pliki z dysku znajdującego się w stacji A są kopiowane do bieżącego katalogu. Po wyświetleniu monitu o włożenie następnego dysku do stacji A polecenie pause wstrzymuje przetwarzanie, umożliwiając zmianę dysku. Następnie należy nacisnąć dowolny klawisz, aby wznowić przetwarzanie. W tym programie wsadowym wykonywana jest nieskończona pętla. Polecenie goto START kieruje interpretera poleceń do etykiety „start” pliku wsadowego. Aby zatrzymać ten program wsadowy, należy nacisnąć klawisze CTRL+C, a następnie klawisz T.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM