128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Polecenie path

Share
Ustawia ścieżkę poleceń w zmiennej środowiskowej PATH, która jest zestawem katalogów używanych do wyszukiwania plików wykonywalnych. Polecenie path użyte bez parametrów wyświetla bieżącą ścieżkę polecenia.
Składnia
path [[%path%] [dysk:]ścieżka [;...]]
Parametry
[dysk:]ścieżka
Określa dysk i katalog, który należy ustawić w ścieżce polecenia.
;
Oddziela katalogi w ścieżce polecenia.
%path%
Określa, że system Windows XP powinien dołączyć ścieżkę polecenia do istniejącego zestawu katalogów wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru ;
Jeżeli nie są używane inne parametry, parametr ; usuwa istniejącą wartość ścieżki polecenia znajdującą się w zmiennej PATH.
Korzystanie z parametru %path%
Po dołączeniu do składni parametru %path% program Cmd.exe zamienia go na wartość ścieżki polecenia znalezioną w zmiennej PATH, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania tych wartości w wierszu polecenia. Aby uzyskać więcej informacji o podstawianiu wartości zmiennych środowiskowych, zobacz Omówienie powłoki polecenia w Tematach pokrewnych.
Katalog bieżący
System operacyjny zawsze najpierw wyszukuje w bieżącym katalogu przed przeszukiwaniem katalogów wymienionych w ścieżce polecenia.
Pliki z tymi samymi nazwami i różnymi rozszerzeniami
W tym samym katalogu mogą znajdować się pliki, które mają taką samą nazwę, ale inne rozszerzenia. Na przykład może istnieć plik o nazwie Rozlicz.com, który uruchamia program do rozliczeń oraz plik o nazwie Rozlicz.bat, który łączy dany system z siecią systemu rozliczeniowego.
System operacyjny wyszukuje plik, używając domyślnych rozszerzeń nazw plików w następującej kolejności: exe, com, bat i cmd. Aby uruchomić program Rozlicz.bat, jeżeli w tym samym katalogu istnieje plik Rozlicz.com, należy do wierszu polecenia dołączyć rozszerzenie bat.
Przynajmniej dwie identyczne nazwy plików w ścieżce
Jeżeli przynajmniej dwa pliki wymienione w ścieżce poleceń ma tę samą nazwę i rozszerzenie, system Windows XP wyszukuje określoną nazwę pliku najpierw w bieżącym katalogu, a następnie przeszukuje katalogi wymienione w ścieżce poleceń, zgodnie z kolejnością określoną w zmiennej PATH.
Wyszukiwanie w podsystemie MS-DOS
Polecenie path umieszczone w pliku Autoexec.nt automatycznie dołącza określoną ścieżkę wyszukiwania podsystemu MS-DOS do ścieżki wyszukiwania systemu Windows XP zawsze podczas logowania użytkownika na komputerze. Program Cmd.exe nie używa pliku Autoexec.nt. Program Cmd.exe uruchomiony przy użyciu skrótu dziedziczy zmienne środowiskowe ustawione w oknie Mój komputer/Właściwości/Zaawansowane/Środowisko.
Przykłady
Następujące polecenie określa, że system Windows XP powinien przeszukać trzy katalogi w celu znalezienia poleceń zewnętrznych. Trzy ścieżki prowadzące do trzech katalogów to: C:\Użytkownik\Podatki, B:\Użytkownik\Inwestycje i B:\Bin:
path c:\użytkownik\podatki;b:\użytkownik\inwestycje;b:\bin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM