128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Polecenie pagefileconfig.vbs

Share
Umożliwia administratorowi wyświetlanie i konfigurowanie ustawień pamięci wirtualnej systemowego pliku stronicowania.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
pagefileconfig change
Zmienia istniejące ustawienia pamięci wirtualnej systemowego pliku stronicowania.
Składnia
pagefileconfig[.vbs] /change [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] {[/i początkowy_rozmiar_pliku_stronicowania]|[/m maksymalny_rozmiar_pliku_stronicowania]} /vo {litera_woluminu|*} [/vo {litera_woluminu_2|*} [...]]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje skrypt, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia bieżącego użytkownika zalogowanego na komputerze i wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.
/i początkowy_rozmiar_pliku_stronicowania
Określa (w MB) nowy rozmiar początkowy, którego należy używać w przypadku danego pliku stronicowania.
/m maksymalny_rozmiar_pliku_stronicowania
Określa (w MB) nowy rozmiar maksymalny, którego należy używać w przypadku danego pliku stronicowania.
/vo {litera_woluminu|*}
Określa wolumin lub woluminy ustawień pliku stronicowania, które należy zmienić. Wolumin jest określany przy użyciu litery i dwukropka (np. „C:”).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają metody korzystania z polecenia pagefileconfig /change:
pagefileconfig.vbs /change /m 400 /vo c:
pagefileconfig.vbs /change /s srvmain /u maindom\hiropln /m 400 /vo c:
pagefileconfig.vbs /change /s srvmain /u maindom\hiropln /i 20 /vo *
pagefileconfig.vbs /change /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /i 200 /m 500 /vo c: /vo d:
pagefileconfig create
Tworzy dodatkowy plik stronicowania lub dodaje go do systemu.
Składnia
pagefileconfig.vbs /create [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] /i początkowy_rozmiar_pliku_stronicowania /m maksymalny_rozmiar_pliku_stronicowania /vo {litera_woluminu|*} [/vo {litera_woluminu_2|*} [...]]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje skrypt, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia bieżącego użytkownika zalogowanego na komputerze i wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.
/i początkowy_rozmiar_pliku_stronicowania
Określa (w MB) nowy rozmiar początkowy, którego należy używać w przypadku danego pliku stronicowania.
/m maksymalny_rozmiar_pliku_stronicowania
Określa (w MB) nowy rozmiar maksymalny, którego należy używać w przypadku danego pliku stronicowania.
/vo {litera_woluminu|*}
Określa wolumin lub woluminy ustawień pliku stronicowania, które należy utworzyć. Wolumin jest określany przy użyciu litery i dwukropka (np. „C:”).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają sposób korzystania z polecenia pagefileconfig /create:
pagefileconfig.vbs /create /i 140 /m 300 /vo d:
pagefileconfig.vbs /create /s srvmain /u maindom\hiropln /i 150 /m 300 /vo d:
pagefileconfig.vbs /create /s srvmain /u maindom\hiropln /i 50 /m 200 /vo *
pagefileconfig.vbs /create /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /i 100 /m 600 /vo d: /vo e: /vo f:
pagefileconfig delete
Usuwa plik stronicowania z systemu.
Składnia
pagefileconfig.vbs /delete [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] /vo {litera_woluminu|*} [/vo {litera_woluminu_2|*} [...]]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje skrypt, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia bieżącego użytkownika zalogowanego na komputerze i wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.
/vo {litera_woluminu|*}
Określa wolumin lub woluminy ustawień pliku stronicowania, które należy usunąć. Wolumin jest określany przy użyciu litery i dwukropka (np. „C:”).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają metody korzystania z polecenia pagefileconfig /delete:
pagefileconfig.vbs /delete /vo d:
pagefileconfig.vbs /delete /s srvmain /u maindom\hiropln /vo d:
pagefileconfig.vbs /delete /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /vo d: /vo e: /vo f:
pagefileconfig query
Wykonuje kwerendę dotyczącą ustawień pamięci wirtualnej systemowego pliku stronicowania i wyświetla ustawienia tego typu.
pagefileconfig.vbs /query [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje skrypt, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia bieżącego użytkownika zalogowanego na komputerze i wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.
/fo {TABLE|LIST|CSV}
Określa format danych wyjściowych kwerendy. Prawidłowe są następujące wartości: TABLE, LIST i CSV. Wartością domyślną jest format LIST.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają sposób korzystania z polecenia pagefileconfig /query:
pagefileconfig.vbs /query
pagefileconfig.vbs /query /fo table
pagefileconfig.vbs /query /s srvmain /u maindom\hiropln
pagefileconfig.vbs /query /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo list
Spostrzeżenia
Maksymalny rozmiar pliku stronicowania jest ograniczony przez dostępną ilość wolnego miejsca na dysku, pomniejszoną zgodnie z ustawieniami zrzutu awaryjnego odzyskiwania danych dysku rozruchowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM