128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie msinfo32

Share
Wyświetla obszerne informacje dotyczące sprzętu, składników systemu i środowiska oprogramowania.
Składnia
msinfo32 [/?] [/pch] [/nfo nazwa_pliku] [/report nazwa_pliku] [/computer nazwa_komputera] [/showcategories] [/category identyfikator_kategorii] [/categories identyfikator_kategorii]
Parametry
nazwa_pliku
Określa plik, który należy otworzyć. Może to być plik z rozszerzeniem nfo, xml, txt lub cab.
/?
Wyświetla Pomoc dotyczącą polecenia msinfo32.
/pch
Wyświetla widok historii.
/nfo nazwa_pliku
Zapisuje eksportowany plik jako plik z rozszerzeniem nfo.
/report nazwa_pliku
Zapisuje eksportowany plik jako plik z rozszerzeniem txt.
/computer nazwa_komputera
Uruchamia informacje o systemie dla określonego komputera zdalnego.
/showcategories
Uruchamia informacje o systemie i wyświetla wszystkie dostępne identyfikatory kategorii.
/category identyfikator_kategorii
Uruchamia informacje o systemie i zaznacza określoną kategorię. Opcji /showcategories można używać do wyświetlania listy dostępnych identyfikatorów kategorii.
/categories identyfikator_kategorii
Uruchamia informacje o systemie i wyświetla tylko określone kategorie. Ogranicza również dane wyjściowe do zaznaczonych kategorii. Polecenia /showcategories można używać do wyświetlania listy dostępnych identyfikatorów kategorii.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Niektóre kategorie informacji o systemie zawierają duże ilości danych. Polecenia start /wait można używać do optymalizowania wydajności tworzenia raportów dla tych kategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby wyświetlić listę dostępnych identyfikatorów kategorii, należy wpisać:
msinfo32 /showcategories
Aby uruchomić informacje o systemie i wyświetlić wszystkie dostępne informacje z wyjątkiem danych dotyczących załadowanych modułów, należy wpisać:
msinfo32 /categories +all -loadedmodules
Aby wyświetlić tylko podsumowanie systemu i utworzyć plik z rozszerzeniem nfo (pods_sys.nfo) zawierający informacje należące do kategorii podsumowanie systemu, należy wpisać:
msinfo32 /nfo pods_sys.nfo /categories +systemsummary
Aby wyświetlić informacje dotyczące konfliktów zasobów i utworzyć plik z rozszerzeniem nfo (konflikty.nfo) zawierający informacje o konfliktach zasobów, należy wpisać:
msinfo32 /nfo konflikty.nfo /categories +componentsproblemdevices+resourcesconflicts+resourcesforcedhardware

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM