128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie move

Share
Przenosi jeden lub kilka plików z katalogu źródłowego do określonego katalogu.
Składnia
move [{/y|/-y}] [źródło] [miejsce_docelowe]
Parametry
/y
Pomija monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
-y
Wyświetla monity o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
źródło
Określa ścieżki i nazwy plików przeznaczonych do przeniesienia. Jeśli trzeba przenieść katalog lub zmienić jego nazwę, parametr źródło powinien wskazywać bieżącą ścieżkę i nazwę katalogu.
miejsce_docelowe
Określa docelową ścieżkę i nazwę dla przenoszonych plików. Jeżeli trzeba przenieść katalog lub zmienić jego nazwę, parametr miejsce_docelowe powinien wskazywać żądaną ścieżkę i nazwę katalogu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z opcji wiersza polecenia /y
Opcję wiersza polecenia /y można wstępnie ustawić w zmiennej środowiskowej COPYCMD. To ustawienie można zastąpić opcją wiersza polecenia /-y. Domyślnym ustawieniem jest wyświetlanie monitów w przypadku zastępowania plików, jeżeli polecenie copy nie jest wykonywane ze skryptu wsadowego.
Przenoszenie zaszyfrowanych plików
Po przeniesieniu zaszyfrowanych plików na wolumin, który nie obsługuje Systemu szyfrowania plików (EFS, Encrypting File System), występuje błąd. Należy najpierw odszyfrować pliki lub trzeba je przenieść na wolumin obsługujący system EFS.
Przykłady
Aby przenieść wszystkie pliki z rozszerzeniem xls z katalogu \Dane do katalogu \Drugi_kw\Raporty, należy wpisać:
move \dane\*.xls \drugi_kw\raporty\

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM