128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie mountvol

Share
Tworzy, usuwa lub wyświetla punkt instalacji. Polecenie mountvol umożliwia łączenie woluminów bez konieczności używania litery dysku.
Składnia
mountvol [dysk:]ścieżka nazwa_woluminu
mountvol [dysk:]ścieżka /d
mountvol [dysk:]ścieżka /L
mountvol dysk: /s
Parametry
[dysk:]ścieżka
Określa istniejący folder systemu NTFS, w którym będzie się znajdował punkt instalacji.
nazwa_woluminu
Określa nazwę woluminu docelowego punktu instalacji. Format nazwy woluminu jest następujący: \\?\Volume{identyfikator_GUID}\, gdzie {identyfikator_GUID} to unikatowy identyfikator globalny (GUID) (na przykład \\?\Volume\{2eca078d-5cbc-43d3-aff8-7e8511f60d0e}\).
/d
Usuwa punkt instalacji z określonego folderu.
/L
Wyświetla nazwę instalowanego woluminu dla określonego folderu.
/s
Dotyczy tylko komputerów opartych na procesorach Itanium. Instaluje partycję systemową EFI na określonym dysku.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli brakuje dostępnych liter dysków, należy instalować woluminy lokalne bez liter dysków.
Jeżeli trzeba zwiększyć ilość miejsca na woluminie bez ponownego formatowania lub zastępowania dysku twardego, można dodać ścieżkę instalacji do innego woluminu.
Zaletą opisanego rozwiązania jest możliwość uzyskania dostępu do wszystkich woluminów lokalnych przy użyciu pojedynczej litery dysku (np. C:), jeżeli używany jest pojedynczy wolumin z kilkoma ścieżkami instalacji. Nie trzeba więc pamiętać, który wolumin odpowiada danej literze dysku, choć nadal można instalować woluminy lokalne i przypisywać je do liter dysków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM