128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie mmc

Share
Otwiera program Microsoft Management Console (MMC). Korzystając z opcji wiersza polecenia mmc, można otworzyć określoną konsolę programu MMC, otworzyć konsolę programu MMC w trybie autorskim lub określić, że należy otworzyć 32-bitową lub 64-bitową wersję programu MMC.
Składnia
mmc ścieżka\nazwa_pliku.msc [/a] [/64] [/32]
Parametry
ścieżka\nazwa_pliku.msc
Uruchamia program MMC i otwiera zapisaną konsolę. Należy podać pełną ścieżkę i nazwę zapisanego pliku konsoli. Jeżeli nie określono pliku konsoli, program MMC otworzy nową konsolę.
/a
Otwiera zapisaną konsolę w trybie autorskim. Ten tryb służy do wprowadzania zmian w zapisanych konsolach.
/64
Otwiera 64-bitową wersję programu MMC (MMC64). Tej opcji należy używać tylko w systemie Windows XP 64-Bit Edition.
/32
Otwiera 32-bitową wersję programu MMC (MMC32). W systemie Windows XP 64-Bit Edition można uruchamiać przystawki 32-bitowe, otwierając program MMC za pomocą tej opcji wiersza polecenia.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z opcji wiersza polecenia ścieżka\nazwa_pliku.msc
Można używać zmiennych środowiskowych do tworzenia wierszy polecenia lub skrótów, które nie zależą od jawnego określenia lokalizacji plików konsoli. Na przykład jeżeli ścieżka do pliku konsoli znajduje się w folderze systemowym (na przykład mmc c:\winnt\system32\nazwa_konsoli.msc), można użyć rozwijalnego ciągu danych %systemroot% do określenia lokalizacji (mmc %systemroot%\system32\nazwa_konsoli.msc). Ta metoda może być użyteczna, jeśli trzeba delegować zadania do osób w organizacji pracujących na innych komputerach.
Korzystanie z opcji wiersza polecenia /a
Konsole otwierane za pomocą tej opcji są otwierane w trybie autorskim niezależnie od ich trybu domyślnego. Ustawienie trybu domyślnego nie jest jednak trwale zmieniane. Jeżeli pominięto tę opcję, program MMC otwiera pliki konsoli zgodnie z ustawieniami trybu domyślnego.
Po otwarciu programu MMC lub pliku konsoli w trybie autorskim można otworzyć dowolną istniejącą konsolę, klikając polecenie Otwórz w menu Konsola.
Wiersza polecenia można używać do tworzenia skrótów służących do otwierania programu MMC i zapisanych konsoli. Polecenie wiersza polecenia można wykonywać przy użyciu polecenia Uruchom z menu Start w dowolnym oknie wiersza polecenia, w skrótach oraz w dowolnym pliku wsadowym lub programie wywołującym to polecenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM