128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie mkdir

Share
Tworzy katalog lub podkatalog.
Składnia
mkdir [dysk:]ścieżka
md [dysk:]ścieżka
Parametry
dysk:
Określa dysk, na którym należy utworzyć nowy katalog.
ścieżka
Wymagany. Określa nazwę i lokalizację nowego katalogu. Maksymalna długość pojedynczej ścieżki jest określona przez system plików.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli włączono rozszerzenia poleceń (ustawienie domyślne), można używać pojedynczego polecenia mkdir do tworzenia katalogów pośrednich w określonej ścieżce. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania i wyłączania rozszerzeń poleceń, zobacz Polecenie cmd na liście Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby utworzyć katalog o nazwie Podatki w podkatalogu o nazwie Własność, który zawiera podkatalog o nazwie Bieżąca, należy wpisać:
mkdir \Podatki\Własność\Bieżąca
Po wyłączeniu rozszerzeń poleceń to polecenie jest odpowiednikiem następującej sekwencji poleceń:
mkdir \Podatki
chdir \Podatki
mkdir Własność
chdir Własność
mkdir Bieżąca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM