128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie lpr

Share
Wysyła plik do komputera, na którym uruchomiono demona drukarki (LPD, Line Printer Daemon), w celu przygotowania pliku do drukowania. Polecenie lpr użyte bez parametrów wyświetla w wierszu polecenia Pomoc dotyczącą polecenia lpr.
Składnia
lpr [-S identyfikator_serwera] -P nazwa_drukarki [-C zawartość_wstęgi] [-J nazwa_zadania] [{-o | -o l}] [-d] [-x] nazwa_pliku
Parametry
-S identyfikator_serwera
Określa nazwę lub adres IP komputera obsługującego drukarkę, na której należy wydrukować plik. Ten parametr nie jest wymagany, jeżeli drukarka jest podłączona do komputera lokalnego.
-P nazwa_drukarki
Wymagany. Określa nazwę drukarki, na której należy wydrukować plik.
-C zawartość_wstęgi
Określa zawartość, którą należy wydrukować na stronie transparentu zadania drukowania. Jeżeli pominięto ten parametr, nazwa komputera, z którego wysłano zadanie drukowania, pojawia się na stronie transparentu.
-J nazwa_zadania
Określa nazwę zadania drukowania, która zostanie wydrukowana na stronie wiodącej. Jeżeli pominięto ten parametr, na stronie wiodącej pojawia się nazwa drukowanego pliku.
{-o | -o l}
Określa typ pliku, który należy wydrukować. Parametr -o wskazuje, że należy wydrukować plik tekstowy. Parametr -o l określa, że należy wydrukować plik binarny (na przykład plik PostScript).
-d
Określa, że plik danych musi być wysłany przed plikiem sterującym. Tego parametru należy używać, jeżeli drukarka wymaga wysłania najpierw pliku danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją drukarki.
x
Określa, że polecenie lpr musi być zgodne z systemem operacyjnym Sun Microsystems, zwanym systemem SunOS, w wersjach nie nowszych niż wersja 4.1.4_u1.
nazwa_pliku
Wymagany. Określa nazwę pliku, który należy wydrukować.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby znaleźć nazwę drukarki, należy otworzyć folder Drukarki i faksy. Aby otworzyć aplet Drukarki i faksy, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Drukarki i faksy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM