128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie lpq

Share
Wyświetla stan kolejki wydruku na komputerze, na którym uruchomiono demona drukarki (LPD, Line Printer Daemon). Polecenie lpq użyte bez parametrów wyświetla w wierszu polecenia Pomoc dotyczącą polecenia lpq.
Składnia
lpq -S nazwa_serwera -P nazwa_drukarki [-l]
Parametry
-S nazwa_serwera
Wymagany. Określa nazwę komputera obsługującego kolejkę wydruku, której stan należy wyświetlić.
-P nazwa_drukarki
Wymagany. Określa nazwę drukarki obsługującej kolejkę wydruku, której stan należy wyświetlić.
-l
Określa, że trzeba wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące stanu kolejki wydruku.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM