128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie lodctr

Share
Rejestruje nowe nazwy licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia dla usługi lub sterownika urządzenia oraz zapisuje i przywraca ustawienia licznika i tekstu wyjaśnienia.
Składnia
lodctr [\\nazwa_komputera] nazwa_pliku [/s:nazwa_pliku] [/r:nazwa_pliku]
Parametry
[\\nazwa_komputera] nazwa_pliku
Rejestruje ustawienia nazw licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia dostarczone w pliku inicjującym określonym przez parametr nazwa_pliku. Jeżeli nie określono parametru nazwa_komputera, polecenie lodctr domyślnie używa komputera lokalnego.
/s:nazwa_pliku
Zapisuje ustawienia rejestru licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia w pliku określonym przez parametr nazwa_pliku.
/r:nazwa_pliku
Przywraca ustawienia rejestru licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia na podstawie pliku określonego przez parametr nazwa_pliku.
Uwaga
Jeżeli używane jest polecenie lodctr /r, ustawienia rejestru licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia są zastępowane konfiguracją zdefiniowaną w określonym pliku.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli podane informacje zawierają spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa komputera").
Przykłady
Aby zapisać bieżące ustawienia rejestru licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia w pliku kopia1.txt, należy wpisać:
lodctr /s:"perf kopia1.txt"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM