128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie irftp

Share
Wysyła pliki przy użyciu łącza podczerwieni. Polecenie irftp użyte bez parametrów lub z parametrem /s otwiera okno dialogowe Łącze bezprzewodowe, w którym można zaznaczyć pliki przeznaczone do wysłania bez pomocy wiersza polecenia.
Składnia
irftp [dysk:\] [[ścieżka] nazwa_pliku] [/h]
irftp /s
Parametry
dysk:\
Określa dysk zawierający pliki, które należy wysłać przy użyciu łącza podczerwieni.
[ścieżka] nazwa_pliku
Określa lokalizację i nazwę pliku lub zestawu plików, które należy wysłać przy użyciu łącza podczerwieni. Jeżeli jest to zestaw plików, należy określić pełną ścieżkę każdego pliku.
/h
Określa tryb ukryty. Podczas używania trybu ukrytego pliki są wysyłane bez wyświetlania okna dialogowego Łącze bezprzewodowe.
/s
Otwiera okno dialogowe Łącze bezprzewodowe, w którym można zaznaczyć plik lub zestaw plików przeznaczony do wysłania bez określania dysku, ścieżki i nazw plików w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Przed użyciem tego polecenia należy sprawdzić, czy funkcja obsługi łączy podczerwieni jest włączona i prawidłowo funkcjonuje na urządzeniach, z którymi należy komunikować się przy użyciu łącza podczerwieni oraz czy utworzono łącze podczerwieni między urządzeniami.
Przykłady
Aby wysłać dokument programu Word o nazwie Mój_dok, znajdujący się w folderze o nazwie Moje_pliki (na dysku C komputera źródłowego) do komputera docelowego, należy wpisać:
irftp C:\Moje_pliki\Mój_dok.doc /h
Aby wysłać dwa dokumenty programu Word, Mój_dok1 i Mój_dok2, znajdujące się w folderze o nazwie Moje_pliki (na dysku C komputera źródłowego) do komputera docelowego, należy wpisać:
irftp C:\Moje_pliki\Mój_dok1.doc C:\Moje_pliki\Mój_dok2.doc /h
Używany jest tryb ukryty, dlatego okno dialogowe Łącze bezprzewodowe nie jest wyświetlane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM