128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie ipxroute

Share
Wyświetla i modyfikuje informacje o tabelach routingu używanych przez protokół IPX. Polecenie ipxroute użyte bez parametrów wyświetla ustawienia domyślne pakietów wysyłanych do adresów nieznanych oraz adresów emisji lub multiemisji.
Składnia
ipxroute servers [/type=x]
ipxroute ripout sieć
ipxroute resolve {guid | name} {identyfikator_GUID | nazwa_karty}
ipxroute board=n [def] [gbr] [mbr] [remove=xxxxxxxxxxxx]
ipxroute config
Parametry
servers [/type=x]
Wyświetla tabelę punktów dostępu do usługi (SAP, Service Access Point) dla określonego typu serwera. Parametr x musi być liczbą całkowitą. Na przykład polecenie /type=4 wyświetla wszystkie serwery plików. Jeżeli nie określono parametru /type, polecenie ipxroute servers wyświetla listę serwerów wszystkich typów uporządkowaną według nazw serwerów.
ripout sieć
Ustala, czy sieć określona przez parametr sieć jest dostępna, sprawdzając tabelę tras stosu protokołu IPX i wysyłając żądanie protokołu RIP, jeżeli jest to konieczne. Parametr sieć określa numer segmentu sieci protokołu IPX.
resolve {guid | name} {identyfikator_GUID | nazwa_karty}
Rozpoznaje przyjazną nazwę na podstawie identyfikatora GUID lub identyfikator GUID na podstawie przyjaznej nazwy.
board=n
Określa kartę sieciową, której parametry należy odczytać lub ustawić.
def
Wysyła pakiety do emisji WSZYSTKIMI TRASAMI. Jeżeli pakiet jest transmitowany do unikatowego adresu MAC (Media Access Card), który nie został uwzględniony w tabeli routingu źródłowego, polecenie ipxroute domyślnie wysyła pakiet do emisji JEDNĄ TRASĄ.
gbr
Wysyła pakiety do emisji WSZYSTKIMI TRASAMI. Jeżeli pakiet jest transmitowany do adresu emisji (FFFFFFFFFFFF), polecenie ipxroute domyślnie wysyła pakiet do emisji JEDNĄ TRASĄ.
mbr
Wysyła pakiety do emisji WSZYSTKIMI TRASAMI. Jeżeli pakiet jest transmitowany do adresu multiemisji (C000xxxxxxxx), polecenie ipxroute domyślnie wysyła pakiet do emisji JEDNĄ TRASĄ.
remove=xxxxxxxxxxxx
Usuwa dany adres węzła z tabeli routingu źródłowego.
config
Wyświetla informacje dotyczące wszystkich powiązań, dla których skonfigurowano protokół IPX.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Aby wyświetlić segmenty sieci, do których podłączona jest dana stacja robocza, adres węzła stacji roboczej i typ używanej ramki, należy wpisać następujące polecenie:
ipxroute config

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM