128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie helpctr

Share
Uruchamia Centrum pomocy i obsługi technicznej. Polecenie helpctr użyte bez parametrów wyświetla stronę główną Centrum pomocy i obsługi technicznej.
Składnia
helpctr [/url [adres_URL]] [/mode [adres_URL]] [/hidden] [/fromstarthelp]
Parametry
/url [adres_URL]
Określa adres URL (Uniform Resource Locator), który należy wyświetlić w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
/mode [adres_URL]
Określa plik definicji języka XML (Extensible Markup Language) zgodny ze schematem Launch_Description.dtd, który steruje kontekstem, układem i zawartością Centrum pomocy i obsługi technicznej.
/hidden
Uruchamia Centrum pomocy i obsługi technicznej bez wyświetlania interfejsu użytkownika. To polecenie może załadować temat. Należy go używać do zdalnie administrowanego wykonywania skryptów.
/fromstarthelp
Uruchamia nowe wystąpienie Centrum pomocy i obsługi technicznej.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru adres_URL
Po użyciu parametru /url lub /mode można wpisać parametr adres_URL w cudzysłowie (czyli "adres_URL"). Jeżeli parametr adres_URL zawiera spację, należy ją zastąpić, wpisując %20 (czyli "adres_URL%20adres").
Przykłady
Aby rozpocząć sesję Pomocy zdalnej przy użyciu pliku .msrincident, należy wpisać:
HelpCtr /mode "hcp://CN=Microsoft%20Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US/Remote%20Assistance/RAClientLayout.xml" /url "hcp://CN=Microsoft%20Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US/Remote%20Assistance/Interaction/Client/rctoolScreen1.htm?IncidentFile=rahelp.msrincident"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM