128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie help

Share
Udostępnia informacje online dotyczące poleceń systemowych (czyli innych niż polecenia sieciowe). Polecenie help użyte bez parametrów wyświetla listę poleceń systemowych i ich zwięzłe opisy.
Składnia
{help [polecenie]|[polecenie]/?}
Parametry
polecenie
Określa nazwę polecenia, o którym powinny być wyświetlone informacje.
Spostrzeżenia
Pomoc online dotyczącą polecenia można uzyskać na dwa sposoby. Można wpisać help polecenie lub polecenie /?. Po użyciu składni /? polecenie jest wykonywane nieco szybciej.
Aby uzyskać informacje dotyczące poleceń sieciowych, kliknij Polecenie net help w Tematach pokrewnych.
Przykłady
Aby wyświetlić informacje dotyczące polecenia xcopy, należy wpisać jedno z następujących poleceń:
help xcopy
xcopy /?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM