128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie graftabl

Share
Rozszerza możliwości wyświetlania rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym.
Składnia
graftabl [xxx] [/status]
Parametry
xxx
Określa stronę kodową, dla której należy zdefiniować wygląd znaków z rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym. W poniższej tabeli znajduje się lista prawidłowych numerów identyfikacyjnych stron kodowych i odpowiadających im krajów/regionów lub języków:
Wartość
Kraj/region
437
Stany Zjednoczone
850
Wielojęzyczna (Latin I)
852
Kraje słowiańskie (Latin II)
855
Cyrylica (Rosyjski)
857
Turecki
860
Portugalski
861
Islandzki
863
Kanadyjski (Francuski)
865
Skandynawia
866
Rosyjski
869
Grecki (współczesny)
/status
Identyfikuje stronę kodową używaną przez polecenie graftabl.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania ze stron kodowych, zobacz Polecenie chcp lub Polecenie mode (ustawianie stron kodowych urządzeń) na liście Tematy pokrewne.
Polecenie graftabl nie zmienia wejściowej strony kodowej konsoli. Polecenie graftabl wpływa wyłącznie na sposób wyświetlania na monitorze znaków z rozszerzonego zestawu znaków określonej strony kodowej. Aby zmienić używaną stronę kodową, należy użyć polecenia mode lub chcp.
Opis kodów wyjściowych polecenia graftabl
Następująca tabela zawiera listę kodów wyjściowych oraz ich zwięzłe opisy.
Kod wyjściowy
Opis
0
Pomyślnie załadowano zestaw znaków. Nie załadowano poprzedniej strony kodowej.
1
Określono nieprawidłowy parametr. Nie wykonano żadnej operacji.
2
Wystąpił błąd pliku.
Można użyć parametru errorlevel w wierszu polecenia if w programie wsadowym, aby przetwarzać kody wyjściowe zwracane przez polecenie graftabl.
Przykłady
Aby załadować do pamięci zestaw znaków graficznych strony kodowej 437 (Stany Zjednoczone), należy wpisać:
graftabl 437
Aby załadować do pamięci zestaw znaków graficznych strony kodowej 850 (wielojęzyczna), należy wpisać
graftabl 850

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM