128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie gpupdate

Share
Odświeża lokalne oraz oparte na usłudze katalogowej Active Directory ustawienia Zasad grupy, łącznie z ustawieniami zabezpieczeń. To polecenie obecnie zastępuje przestarzałą opcję /refreshpolicy polecenia secedit.
Składnia
gpupdate [/target:{computer|user}] [/force] [/wait:wartość] [/logoff] [/boot]
Parametry
/target:{computer|user}
Przetwarza tylko ustawienia określone przez parametr komputer lub bieżące ustawienia określone przez parametr użytkownik. Domyślnie przetwarzane są zarówno ustawienia dotyczące komputerów, jak i ustawienia związane z użytkownikami.
/force
Ignoruje wszystkie optymalizacje przetwarzania i ponownie stosuje wszystkie ustawienia.
/wait:wartość
Liczba sekund wskazująca czas oczekiwania na zakończenie przetwarzania zasad. Wartość domyślna to 600 sekund. Wartość 0 oznacza „bez oczekiwania”, a wartość -1 oznacza „oczekiwanie przez nieograniczony czas”.
/logoff
Wylogowuje użytkownika po zakończeniu odświeżania. Jest to wymagane w przypadku rozszerzeń Zasad grupy po stronie klienckiej, takich jak Instalacja oprogramowania i Przekierowanie folderu, które nie przetwarzają danych podczas cyklu odświeżania w tle, ale przetwarzają je podczas logowania użytkownika. Ta opcja nie jest uwzględniana, jeżeli nie ma rozszerzeń wymagających wylogowania użytkownika.
/boot
Ponownie uruchamia komputer po zakończeniu odświeżania. Jest to wymagane w przypadku rozszerzeń Zasad grupy po stronie klienckiej, takich jak Instalacja oprogramowania, które nie przetwarzają danych podczas cyklu odświeżania w tle, ale przetwarzają je podczas uruchamiania komputera. Ta opcja nie jest uwzględniana, jeżeli nie ma rozszerzeń wymagających ponownego uruchomienia komputera.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
W przypadku wystąpienia błędu składni pojawia się podsumowanie składni podobne do przedstawionego w tym temacie Pomocy.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają sposób korzystania z polecenia gpupdate:
gpupdate
gpupdate /target:computer
gpupdate /force /wait:100
gpupdate /boot

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM