128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie gpresult

Share
Wyświetla ustawienia Zasad grupy i wynikowy zestaw zasad (RSOP, Resultant Set of Policy) użytkownika lub komputera.
Składnia
gpresult [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/user docelowa_nazwa_użytkownika] [/scope {user|computer}] [/v] [/z]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie jest to komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje polecenie, korzystając z uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie są to uprawnienia bieżącego, zalogowanego na komputerze użytkownika wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego przez parametr /u.
/user docelowa_nazwa_użytkownika
Określa nazwę użytkownika, którego dane RSOP należy wyświetlić.
/scope {user|computer}
Wyświetla wyniki dla użytkownika (user) lub komputera (computer). Prawidłowe wartości parametru /scope to user lub computer. Jeżeli pominięto parametr /scope, polecenie gpresult wyświetla zarówno ustawienia użytkownika (user), jak i komputera (computer).
/v
Określa, że należy wyświetlać pełne informacje dotyczące danych wyjściowych.
/z
Określa, że w danych wyjściowych będą wszystkie dostępne informacje dotyczące Zasad grupy. Ten parametr powoduje generowanie większej ilości informacji niż parametr /v, należy więc przekierowywać dane wyjściowe do pliku tekstowego wówczas, gdy jest używany (na przykład gpresult /z >zasady.txt).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Zasady grupy to podstawowe narzędzie administracyjne służące do definiowania i kontrolowania sposobu funkcjonowania programów, zasobów sieciowych i systemu operacyjnego wobec użytkowników i komputerów w organizacji. W środowisku usługi katalogowej Active Directory Zasady grupy są stosowane do użytkowników lub komputerów na podstawie ich członkostwa w witrynach, domenach lub jednostkach organizacyjnych.
Nakładające się poziomy zasad można stosować do dowolnego komputera lub użytkownika, dlatego funkcja Zasad grupy generuje wynikowy zestaw zasad podczas logowania. Polecenie gpresult wyświetla wynikowy zestaw zasad wymuszonych na komputerze dla określonego użytkownika podczas logowania
Przykłady
Poniższe przykłady przedstawiają metody korzystania z polecenia gpresult:
gpresult /user targetusername /scope computer
gpresult /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /user targetusername /scope USER
gpresult /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /user targetusername /z >policy.txt
gpresult /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM