128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie goto

Share
W programie wsadowym kieruje system Windows XP do wiersza identyfikowanego przez etykietę. Po znalezieniu odpowiedniej etykiety przetwarza polecenia znajdujące się w następnym wierszu.
Składnia
goto etykieta
Parametry
etykieta
Określa wiersz w programie wsadowym, od którego należy kontynuować wykonywanie poleceń.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Praca z rozszerzeniami poleceń
Jeśli po włączeniu rozszerzeń poleceń (ustawienie domyślne) polecenie goto jest używane z etykietą docelową :EOF, sterowanie jest przekazywane na koniec bieżącego pliku skryptu wsadowego; jeżeli nie zdefiniowano etykiety, wykonywanie pliku skryptu wsadowego jest przerywane. W przypadku używania polecenia goto z etykietą :EOF należy wstawić dwukropek przed etykietą. Na przykład:
goto :EOF
Aby zapoznać się z opisem rozszerzeń polecenia call zwiększających użyteczność tej funkcji, zobacz cmd w Tematach pokrewnych.
Korzystanie z prawidłowych wartości parametru etykieta
W parametrze etykieta można używać spacji, ale nie należy korzystać z innych separatorów (na przykład średników lub znaków równości). Polecenie goto używa tylko pierwszych ośmiu znaków etykiety. Na przykład następujące etykiety są równoważne i rozpoznawane jako etykieta :hithere0:
:hithere0
:hithere01
:hithere02
Poszukiwanie odpowiedników etykiety określonej przez parametr etykieta w programie wsadowym
Określona wartość parametru etykieta musi być zgodna z etykietą w programie wsadowym. Etykieta w programie wsadowym musi rozpoczynać się od dwukropka (:). System Windows XP rozpoznaje wiersz programu wsadowego rozpoczynający się od dwukropka (:) jako etykietę i nie przetwarza go jak polecenia. Jeżeli wiersz rozpoczyna się od dwukropka, wszystkie znajdujące się w nim polecenia są ignorowane. Program wsadowy, który nie zawiera określonej etykiety, jest zatrzymywany i pojawia się następujący komunikat:
Nie można odnaleźć etykiety
Używanie polecenia goto do wykonywania operacji warunkowych
Można korzystać z polecenia goto z innymi poleceniami, aby wykonać operacje warunkowe. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu polecenia goto do wykonywania operacji warunkowych, zobacz Polecenie if na liście Tematy pokrewne.
Przykłady
Następujący program wsadowy formatuje dysk w stacji A jako dysk systemowy. Jeżeli operacja zostanie wykonana pomyślnie, polecenie goto kieruje system Windows XP do etykiety :end.
echo off
format a: /s
if not errorlevel 1 goto end
echo Wystąpił błąd podczas formatowania.
:end ?echo Koniec programu wsadowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM