128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie flattemp

Share
Włącza lub wyłącza jednopoziomowe katalogi tymczasowe.
Składnia
flattemp {/query | /enable | /disable}
Parametry
/query
Sprawdza bieżące ustawienie.
/enable
Włącza jednopoziomowe katalogi tymczasowe.
/disable
Wyłącza jednopoziomowe katalogi tymczasowe.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli każdy użytkownik ma unikatowy katalog tymczasowy, polecenia flattemp /enable można używać do włączania jednopoziomowych katalogów tymczasowych.
Domyślna metoda tworzenia folderów tymczasowych dla wielu użytkowników (zazwyczaj folder tymczasowy jest wskazywany przez zmienne środowiskowe TEMP i TMP) polega na tworzeniu podfolderów w folderze \Temp przy użyciu identyfikatora logowania jako nazwy podfolderu. Na przykład jeżeli zmienna środowiskowa TEMP wskazuje folder C:\Temp, to do użytkownika oznaczonego przy użyciu identyfikatora logowania równego 4 jest przypisywany folder tymczasowy C:\Temp\4. Używając polecenia flattemp, można wskazać bezpośrednio folder \Temp i zapobiec tworzeniu podfolderów. Jest to użyteczne rozwiązanie wówczas, gdy konieczne jest tworzenie folderów tymczasowych w katalogach macierzystych użytkowników na lokalnym dysku serwera terminali lub na dysku udziału sieciowego. Tego polecenia należy używać tylko wówczas, gdy każdy użytkownik ma oddzielny folder tymczasowy. Aby uzyskać instrukcje dotyczące używania folderów tymczasowych dla poszczególnych sesji, zobacz Aby używać oddzielnych folderów tymczasowych dla poszczególnych sesji.
Przywileje administracyjne są niezbędne do wykonywania polecenia flattemp.
Jeżeli katalog tymczasowy użytkownika znajduje się na dysku sieciowym, mogą wystąpić błędy aplikacji. Zdarza się to wówczas, gdy udział sieciowy staje się chwilowo niedostępny w sieci. Pliki tymczasowe aplikacji stają się niedostępne lub tracą synchronizację, dlatego aplikacja reaguje podobnie jak w przypadku zatrzymania dysku. Nie jest zalecane przenoszenie katalogu tymczasowego na dysk sieciowy. Domyślnie katalogi tymczasowe są przechowywane na lokalnym dysku twardym. Jeżeli niektóre aplikacje będą zachowywać się w nieoczekiwany sposób lub będą zgłaszać błędy uszkodzenia dysku, należy ustabilizować sieć lub przenieść katalogi tymczasowe z powrotem na lokalny dysk twardy.
Ustawienia wprowadzane za pomocą polecenia flattemp są ignorowane, jeżeli zostanie wyłączone używanie oddzielnych folderów tymczasowych dla poszczególnych sesji. Ta opcja jest ustawiana przy użyciu programu Konfiguracja usług terminalowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM