128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie finger

Share
Wyświetla informacje dotyczące użytkownika lub użytkowników określonego komputera zdalnego (zazwyczaj komputera z systemem UNIX), na którym jest uruchomiona usługa lub demon Finger. Komputer zdalny określa format i sposób wyświetlania danych wyjściowych dotyczących użytkowników. Polecenie finger użyte bez parametrów wyświetla Pomoc.
Składnia
finger [-l] [użytkownik] [@host] [...]
Parametry
-l
Wyświetla informacje dotyczące użytkowników w formacie listy długiej.
użytkownik
Określa użytkownika, którego mają dotyczyć informacje. Jeżeli pominięto parametr użytkownik, polecenie finger wyświetla informacje dotyczące wszystkich użytkowników określonego komputera.
@host
Określa komputer zdalny, na którym jest uruchomiona usługa Finger, zawierający poszukiwane informacje dotyczące użytkowników. Można określić nazwę lub adres IP komputera.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Można określić wiele parametrów użytkownik@host.
Parametry polecenia finger należy poprzedzać prefiksem w formie myślnika (-), a nie kreski ułamkowej (/).
To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy protokół internetowy (TCP/IP) jest zainstalowany jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
System Windows 2000 i system Windows XP nie zawiera usługi Finger.
Przykłady
Aby wyświetlić informacje dotyczące użytkownika użytkownik1 komputera użytkownicy.microsoft.com, należy wpisać następujące polecenie:
finger użytkownik1@użytkownicy.microsoft.com
Aby wyświetlić informacje dotyczące wszystkich użytkowników komputera użytkownicy.microsoft.com, należy wpisać następujące polecenie:
finger @użytkownicy.microsoft.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM