128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie expand

Share
Dekompresuje jeden lub więcej skompresowanych plików. To polecenie służy do pobierania skompresowanych plików z dysków dystrybucyjnych.
Składnia
expand [-r] plik_źródłowy [lokalizacja_docelowa]
expand -d plik_źródłowy.cab [-f:pliki]
expand plik_źródłowy.cab-f:pliki lokalizacja_docelowa
Parametry
-r
Zmienia nazwy dekompresowanych plików.
-d
Wyświetla listę plików w lokalizacji źródłowej. Nie dekompresuje ani nie wyodrębnia plików.
-f:pliki
Określa pliki w pliku typu cabinet (.cab), które mają być wyodrębnione. Można używać symboli wieloznacznych (* i ?).
plik_źródłowy
Określa pliki, które mają być dekompresowane. Parametr plik _źródłowy może składać się z litery dysku i dwukropka, nazwy katalogu, nazwy pliku lub połączenia tych elementów. Można używać symboli wieloznacznych (* i ?).
lokalizacja_docelowa
Określa, gdzie mają być zdekompresowane pliki. Jeżeli parametr plik_źródłowy określa wiele plików i nie użyto opcji -r, parametr lokalizacja_docelowa musi być katalogiem. Parametr lokalizacja_docelowa może składać się z litery dysku i dwukropka, nazwy katalogu, nazwy pliku lub połączenia tych elementów.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z polecenia expand w Konsoli odzyskiwania
Polecenie expand z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM