128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie exit

Share
Zamyka bieżący skrypt wsadowy lub program Cmd.exe (tzn. interpreter poleceń) i powraca do programu, który uruchomił program Cmd.exe lub do Menedżera programów.
Składnia
exit [/b] [kod_wyjścia]
Parametry
/b
Zamyka bieżący skrypt wsadowy.
kod_wyjścia
Określa wartość numeryczną.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli parametr /b jest używany na zewnątrz skryptu wsadowego, to zamyka program Cmd.exe.
Jeżeli użyto parametru /b, program Cmd.exe ustawia wartość ERRORLEVEL zgodnie z parametrem kod_wyjścia. Jeżeli zamykany jest program Cmd.exe, to program Cmd.exe ustawia kod wyjścia procesu zgodnie z parametrem kod_wyjścia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM