128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie endlocal

Share
Kończy lokalizację zmian środowiska w pliku wsadowym, przywracając wartości zmiennych środowiskowych ustawione przed wykonaniem odpowiedniego polecenia setlocal.
Składnia
endlocal
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenia endlocal należy używać w skrypcie lub pliku wsadowym. Polecenie endlocal użyte poza skryptem lub plikiem wsadowym nie ma żadnych skutków.
Na końcu pliku wsadowego umieszczone jest niejawne polecenie endlocal.
Jeżeli rozszerzenia poleceń są włączone (ustawienie domyślne), polecenie endlocal przywraca stan rozszerzeń poleceń (włączone lub wyłączone) sprzed wykonania odpowiedniego polecenia setlocal. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania lub wyłączania rozszerzeń poleceń, zobacz Polecenie cmd w Tematach pokrewnych.
Przykłady
Można lokalnie zdefiniować zmienne środowiskowe w pliku wsadowym. Na przykład:
@echo off
rem Ten program uruchamia program wsadowy superapp w sieci,
rem kieruje dane wyjściowe do pliku i wyświetla plik
rem w Notatniku.
setlocal
path=g:\programs\superapp;%path%
call superapp>c:\superapp.out
endlocal
start notepad c:\superapp.out

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM