128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie echo

Share
Włącza i wyłącza funkcję wyświetlania poleceń lub wyświetla komunikat. Polecenie echo użyte bez parametrów wyświetla bieżące ustawienie funkcji wyświetlania poleceń.
Składnia
echo [{on|off}] [komunikat]
Parametry
{on|off}
Określa, czy ma być włączona funkcja wyświetlania poleceń.
komunikat
Określa tekst, który ma być wyświetlany na ekranie.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie echo komunikat jest użyteczne, gdy funkcja wyświetlania poleceń jest wyłączona. Aby wyświetlić komunikat o długości kilku wierszy bez wyświetlania innych poleceń, można umieścić w programie wsadowym kilka poleceń echo komunikat po poleceniu echo off.
Jeżeli użyto polecenia echo off, wiersz polecenia nie pojawia się na ekranie. Aby wyświetlić wiersz polecenia, należy wpisać echo on.
Aby zapobiec wyświetleniu pojedynczego wiersza, należy wstawić znak @ na początku polecenia w pliku wsadowym.
Aby wyświetlić pusty wiersz na ekranie, należy wpisać:
echo.
Aby wyświetlić znak potoku (|) lub przekierowania (< lub >) podczas korzystania z polecenia echo, należy użyć znaku daszka bezpośrednio przed znakiem potoku lub przekierowania (na przykład ^>, ^< lub ^|). Jeżeli konieczne jest użycie znaku daszka (^), należy wpisać dwa znaki daszka (^^).
Przykłady
W poniższym przykładzie przedstawiono program wsadowy, który zawiera trzywierszowy komunikat z pustym wierszem przed komunikatem i po komunikacie:
echo off
echo.
echo Ten program wsadowy
echo formatuje i sprawdza
echo nowe dyski
echo.
Aby wyłączyć funkcję wyświetlania poleceń i nie wyświetlać polecenia echo, należy wpisać znak @ przed poleceniem w następujący sposób:
@echo off
Można używać w tym samym wierszu jednocześnie polecenia if i echo. Na przykład:
if exist *.rpt echo Raport został przysłany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM