128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie driverquery

Share
Wyświetla listę wszystkich sterowników urządzeń i ich właściwości.
Składnia
driverquery [/s komputer] [/u domena\użytkownik /p hasło] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v] [/si]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Komputerem domyślnym jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenia z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze wykonującym polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/fo {TABLE|LIST|CSV}
Określa format wyświetlania informacji dotyczących sterowników. Prawidłowe wartości to: TABLE, LIST i CSV. Formatem domyślnym danych wyjściowych jest TABLE.
/nh
Pomija wiersz nagłówka w wyświetlanych informacjach dotyczących sterowników. Prawidłowy wówczas, gdy parametr /fo jest ustawiony na wartość TABLE lub CSV.
/v
Określa, że mają być wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące sterowników.
/si
Wyświetla informacje dotyczące podpisów cyfrowych zarówno dla podpisanych, jak i niepodpisanych sterowników urządzeń.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Poniższe przykłady pokazują jak korzystać z polecenia driverquery:
driverquery
driverquery /fo csv
driverquery /nh
driverquery /s ipaddress
driverquery /s server1 /u hirpln /v driverquery /s server1 /u maindom\hirpln /p p@ssw3d /fo list

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM