128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie diskcopy

Share
Kopiuje zawartość dyskietki ze stacji źródłowej na sformatowaną lub niesformatowaną dyskietkę w stacji docelowej. Polecenie diskcopy użyte bez parametrów używa bieżącego dysku jako dysku źródłowego i docelowego.
Składnia
diskcopy [dysk1: [dysk2:]] [/v]
Parametry
dysk1
Określa stację zawierającą dysk źródłowy.
dysk2
Określa stację zawierającą dysk docelowy.
/v
Sprawdza, czy informacje są kopiowane prawidłowo. Ta opcja wiersza polecenia spowalnia proces kopiowania.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z dysków
Polecenie diskcopy działa tylko w przypadku dysków wymiennych, takich jak dyskietki. Nie można używać polecenia diskcopy wobec dysku twardego. Jeżeli dysk twardy zostanie określony jako parametr dysk1 lub dysk2, polecenie diskcopy wyświetla następujący komunikat o błędzie:
Nieprawidłowe oznaczenie dysku.
Podany dysk nie istnieje
lub nie jest wyjmowany.
Polecenie diskcopy monituje o włożenie dysku źródłowego oraz dysku docelowego i oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza w celu kontynuowania.
Po zakończeniu kopiowania polecenie diskcopy wyświetla następujący komunikat:
Czy sporządzić następną kopię tego dysku (T/N)?
Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz T, polecenie diskcopy monituje o włożenie dysku źródłowego i docelowego dla następnej operacji kopiowania. Aby zatrzymać wykonywanie polecenia diskcopy, należy nacisnąć klawisz N.
Jeżeli dane są kopiowane na niesformatowaną dyskietkę określoną przez parametr dysk2, polecenie diskcopy sformatuje dyskietkę z tą samą liczbą stron i sektorów na ścieżkę jaką zawiera dyskietka określona przez parametr dysk1. Polecenie diskcopy podczas formatowania dysku i kopiowania plików wyświetla następujący komunikat:
Formatowanie podczas kopiowania
Numery seryjne dysków
Jeżeli dysk źródłowy ma numer seryjny woluminu, polecenie diskcopy tworzy nowy numer seryjny woluminu dla dysku docelowego i wyświetla ten numer po ukończeniu operacji kopiowania.
Pomijanie parametrów dysków
Jeżeli parametr dysk2 zostanie pominięty, polecenie diskcopy używa bieżącego dysku jako dysku docelowego. Jeżeli zostaną pominięte oba parametry dysków, polecenie diskcopy używa bieżącego dysku jako dysku źródłowego i docelowego. Jeżeli bieżący dysk jest ten sam, co określony parametrem dysk1, to polecenie diskcopy monituje o zamianę dysków, gdy jest to konieczne.
Używanie jednej stacji do kopiowania
Jeżeli parametry dysk1 i dysk2 są takie same, polecenie diskcopy monituje użytkownika o zamianę dysków. Jeżeli oba parametry dysk zostaną pominięte, a bieżącą stacją dysków jest stacja dyskietek, polecenie diskcopy wyświetla odpowiedni monit zawsze wówczas, gdy należy włożyć dyskietkę do stacji. Jeżeli dyski zawierają więcej informacji niż może pomieścić dostępna pamięć, polecenie diskcopy nie może odczytać całej informacji naraz. Polecenie diskcopy odczytuje informacje z dysku źródłowego, zapisuje je na dysku docelowym i monituje o ponowne włożenie dysku źródłowego. Ten proces jest kontynuowany aż do chwili, kiedy cały dysk zostanie skopiowany.
Unikanie fragmentacji dysku
Polecenie diskcopy tworzy dokładną kopię dysku źródłowego na dysku docelowym, dlatego wszystkie fragmentacje są przenoszone z dysku źródłowego na dysk docelowy. Fragmentacja to obecność małych, nieużywanych obszarów dysku między plikami istniejącymi na dysku.
Fragmentacja dysku źródłowego może spowalniać znajdowanie, odczytywanie i zapisywanie plików. Aby uniknąć przenoszenia fragmentacji na dysk docelowy, należy użyć polecenia copy lub xcopy do skopiowania dysku. Polecenia copy i xcopy kopiują pliki kolejno, dlatego nowy dysk nie będzie fragmentowany.
Ostrzeżenie
Nie można używać polecenia xcopy do kopiowania dysku startowego.
Opis kodów wyjścia polecenia diskcopy
Poniższa tabela zawiera listę kodów wyjścia wraz z krótkimi opisami.
Kod wyjścia
Opis
0
Operacja kopiowania została wykonana pomyślnie
1
Wystąpił niekrytyczny błąd odczytu/zapisu
3
Wystąpił poważny błąd krytyczny
4
Wystąpił błąd inicjowania
Aby przetwarzać kody wyjścia zwracane przez polecenie diskcomp, można użyć parametru errorlevel w wierszu polecenia if w programie wsadowym. Aby zapoznać się z przykładem programu wsadowego przetwarzającego kody wyjścia, zobacz temat Polecenie diskcomp w Tematach pokrewnych.
Przykłady
Aby skopiować dysk w stacji B na dysk w stacji A, należy wpisać:
diskcopy b: a:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM