128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie defrag

Share
Lokalizuje i konsoliduje pofragmentowane pliki rozruchowe, pliki danych i foldery na woluminach lokalnych.
Składnia
defrag wolumin
defrag wolumin [/a]
defrag wolumin [/a] [/v]
defrag wolumin [/v]
defrag wolumin [/f]
Parametry
wolumin
Litera dysku lub punkt instalacji woluminu, który ma być defragmentowany.
/a
Analizuje wolumin i wyświetla podsumowanie raportu z analizy.
/v
Wyświetla pełne raporty z analizy i defragmentacji.
Jeżeli ten parametr jest używany w połączeniu z parametrem /a, to wyświetla tylko raport z analizy. Jeżeli ten parametr jest używany bez innych parametrów, to wyświetla zarówno raport z analizy, jak i raport z defragmentacji.
/f
Wymusza defragmentację woluminu bez względu na to, czy defragmentacja woluminu jest konieczna.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Na woluminie musi być co najmniej 15% wolnego miejsca, aby była możliwa jego pełna i odpowiednia defragmentacja przy użyciu polecenia defrag. Polecenie defrag używa tego miejsca jako obszaru sortowania fragmentów plików. Jeżeli na woluminie jest mniej niż 15% wolnego miejsca, dysk zostanie tylko częściowo zdefragmentowany za pomocą polecenia defrag. Aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na woluminie, należy usunąć zbędne pliki lub przenieść je na inny dysk.
Nie można defragmentować woluminów oznaczonych przez system plików jako zmieniane, co wskazuje na możliwość ich uszkodzenia. Na woluminie zmienianym należy uruchomić program chkdsk przed jego defragmentacją. Korzystając z polecenia fsutil dirty query, można określić, czy wolumin jest zmieniany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia chkdsk i fsutil dirty, zobacz Tematy pokrewne.
Podczas analizowania i defragmentowania woluminu polecenie defrag wyświetla migający kursor. Po zakończeniu analizowania i defragmentowania woluminu polecenie defrag wyświetla raport z analizy, raport z defragmentacji lub oba raporty, a następnie kończy działanie i wyświetla wiersz polecenia.
Domyślnie polecenie defrag wyświetla podsumowanie raportów z analizy i defragmentacji, jeżeli użytkownik nie określi parametru /a lub /v.
Raporty można wysłać do pliku tekstowego, wpisując parametr >nazwa_pliku.txt, gdzie nazwa_pliku jest określana przez użytkownika. Na przykład:
defrag wolumin /v >nazwa_pliku.txt
Aby przerwać proces defragmentacji, należy nacisnąć klawisze CTRL+C w wierszu polecenia.
Nie można jednocześnie uruchomić polecenia defrag i Defragmentatora dysków. Jeżeli do defragmentowania woluminu używany jest Defragmentator dysków i w wierszu polecenia zostanie uruchomione polecenie defrag, to wykonanie polecenia defrag nie powiedzie się. Analogicznie, jeżeli uruchomiono polecenie defrag i uruchomiony zostanie Defragmentator dysków, opcje defragmentacji w programie Defragmentator dysków będą niedostępne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM