128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie cprofile

Share
Czyści określone profile z nieużywanego miejsca i, jeżeli skojarzenia plików specyficzne dla użytkownika są wyłączone, usuwa te skojarzenia z rejestru. Profile, które aktualnie są używane, nie są modyfikowane.
Składnia
cprofile [/l] [/i] [/v] [lista_plików]
cprofile [/i] [/v] lista_plików
Parametry
/l
Czyści wszystkie profile lokalne. Można również określić listę dodatkowych profilów w parametrze lista_plików.
/i
Interakcyjnie monituje użytkownika o poszczególne profile.
/v
Wyświetla informacje dotyczące wykonywanych czynności.
lista_plików
Lista plików, dla których należy usunąć skojarzenia specyficzne dla użytkownika. Nazwy plików na liście należy oddzielić spacjami. Nazwy plików mogą zawierać symbole wieloznaczne.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Tylko administratorzy mogą wykonywać polecenie cprofile.
Serwer terminali używa skojarzeń plików do ustalania, której aplikacji należy użyć do uzyskania dostępu do plików różnego typu. Typy plików są rejestrowane przy użyciu Eksploratora Windows.
Skojarzenia plików specyficzne dla użytkownika umożliwiają poszczególnym użytkownikom kojarzenie różnych aplikacji z określonym typem pliku. Na przykład jeden z użytkowników może skojarzyć pliki .doc z programem Microsoft Word, a inny użytkownik z programem WordPad systemu Windows.
Jeżeli skojarzenia plików specyficzne dla użytkownika są włączone, polecenie cprofile usuwa z profilu użytkownika tylko nieużywane miejsce. Jeżeli skojarzenia plików specyficzne dla użytkownika są wyłączone, polecenie cprofile usuwa również odpowiednie wpisy z rejestru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM