128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie convert

Share
Konwertuje woluminy systemu FAT i FAT32 na woluminy systemu NTFS.
Składnia
convert [wolumin] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:nazwa_pliku] [/nosecurity] [/x]
Parametry
wolumin
Określa literę dysku (po której następuje dwukropek), punkt instalacji lub nazwę woluminu, który ma być konwertowany na system NTFS.
/fs:ntfs
Wymagany. Konwertuje wolumin na system NTFS.
/v
Określa tryb informacji pełnej tzn. wyświetlanie wszystkich komunikatów podczas konwersji.
/cvtarea:nazwa_pliku
Tylko dla zaawansowanych użytkowników. Określa, że główna tabela plików (MFT) i inne pliki metadanych systemu NTFS są zapisywane w istniejącym, ciągłym pliku zastępczym. Ten plik musi znajdować się w katalogu głównym systemu plików, który ma być konwertowany. Wynikiem użycia parametru /CVTAREA może być zmniejszenie fragmentacji systemu plików po konwersji. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozmiar tego pliku powinien być równy iloczynowi wartości 1 KB i liczby plików i katalogów w systemie plików, jednak narzędzie do konwersji akceptuje pliki o dowolnym rozmiarze.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z parametru /cvtarea, zobacz „Systemy plików” w witrynie zestawów Resource Kit systemu Windows XP firmy Microsoft w sieci Web(http://www.microsoft.com/).
Ważne
Plik zastępczy należy utworzyć przy użyciu polecenia fsutil file createnew przed uruchomieniem polecenia convert. Polecenie convert nie tworzy tego pliku. Polecenie convert zastępuje ten plik metadanymi systemu NTFS. Po konwersji nieużywane miejsce w tym pliku jest zwalniane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia fsutil file, zobacz Tematy pokrewne.
/nosecurity
Określa, że ustawienia zabezpieczeń konwertowanych plików i katalogów są dostępne dla wszystkich użytkowników.
/x
Odinstalowuje wolumin, jeżeli jest to konieczne, przed jego konwersją. Wszystkie otwarte dojścia do woluminu nie będą prawidłowe po zastosowaniu tej opcji.
Spostrzeżenia
Należy określić, że dysk ma być konwertowany przy ponownym uruchomieniu komputera. W przeciwnym przypadku nie można konwertować bieżącego dysku.
Jeżeli polecenie convert nie może zablokować dysku (na przykład woluminu systemowego lub bieżącego dysku), to proponuje konwersję dysku przy ponownym uruchomieniu komputera.
Lokalizacja tabeli MFT jest różna na woluminach konwertowanych z poprzedniej wersji systemu NTFS, dlatego wydajność woluminu może być niższa niż w przypadku woluminów konwertowanych z systemu Windows NT.
Woluminy konwertowane z systemu FAT na system NTFS oferują niższą wydajność w porównaniu z woluminami początkowo sformatowanymi w systemie NTFS. Na przekonwertowanych woluminach tablica MFT może ulec fragmentacji. Ponadto na przekonwertowanych woluminach rozruchowych uprawnienia systemu NTFS nie są stosowane po konwersji woluminu.
Przykłady
Aby przekonwertować wolumin na dysku E na system NTFS i wyświetlić wszystkie komunikaty, należy wpisać:
convert e: /fs:ntfs /v

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM