128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie cmstp

Share
Instaluje lub usuwa profil usługi Menedżer połączeń. Polecenie cmstp bez opcjonalnych parametrów instaluje profil usługi z ustawieniami domyślnymi odpowiednimi do systemu operacyjnego i uprawnień użytkownika.
Składnia
Składnia 1: nazwa_pliku_profilu_usługi.exe /q:a /c:"cmstp.exe nazwa_pliku_profilu_usługi.inf [/nf] [/ni] [/ns] [/s] [/su] [/u]"
Składnia 2: cmstp.exe [/nf] [/ni] [/ns] [/s] [/su] [/u] "[dysk:][ścieżka]nazwa_pliku_profilu_usługi.inf"
Parametry
nazwa_pliku_profilu_usługi.exe
Wymagany w składni 1, ale nieprawidłowy w składni 2. Określa nazwę pakietu instalacyjnego zawierającego profil, który ma być zainstalowany.
/q:a
Wymagany w składni 1, ale nieprawidłowy w składni 2. Określa, że profil ma być zainstalowany bez monitowania użytkownika. Komunikat potwierdzający pomyślną instalację będzie wyświetlany.
[dysk:][ścieżka]nazwa_pliku_profilu_usługi.inf
Wymagany. Określa nazwę pliku konfiguracyjnego, który określa sposób instalacji profilu. Parametr [dysk:][ścieżka] jest nieprawidłowy w przypadku składni 1.
/nf
Określa, że pliki obsługi mają nie być instalowane.
/ni
Określa, że ma nie być tworzona ikona na pulpicie. Ten parametr jest prawidłowy tylko w przypadku komputerów z systemem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 lub Windows Millennium Edition.
/ns
Określa, że ma nie być tworzony skrót na pulpicie. Ten parametr jest prawidłowy tylko w przypadku komputerów z systemem Windows 2000 lub Windows XP.
/s
Określa, że profil usługi ma być zainstalowany lub odinstalowany w trybie dyskretnym (bez monitowania o odpowiedź użytkownika ani wyświetlania komunikatu potwierdzającego).
su
Określa, że profil usługi ma być zainstalowany dla jednego użytkownika, a nie dla wszystkich użytkowników. Ten parametr jest prawidłowy tylko w przypadku komputerów z systemem Windows 2000 lub Windows XP.
/u
Określa, że profil usługi ma być odinstalowany.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
W połączeniu z opcją /u można używać tylko parametru /s.
Składnia 1 jest typową składnią używaną w aplikacji instalacji niestandardowej. Aby użyć tej składni, należy uruchomić polecenie cmstp z katalogu zawierającego plik nazwa_pliku_profilu_usługi.exe.
Przykłady
Poniższe przykłady demonstrują możliwe sposoby użycia polecenia cmstp w odniesieniu do fikcyjnego profilu usługi o nazwie Fikcja i skojarzonych z nim plików.
Aby zainstalować profil usługi Fikcja bez jakichkolwiek plików obsługi, należy wpisać:
fikcja.exe /c:"cmstp.exe fikcja.inf /nf"
Aby zainstalować profil usługi Fikcja w trybie dyskretnym dla jednego użytkownika, należy wpisać:
fikcja.exe /c:"cmstp.exe fikcja.inf /s /su"
Aby odinstalować profil usługi Fikcja w trybie dyskretnym, należy wpisać:
fikcja.exe /c:"cmstp.exe fikcja.inf /s /u"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM