128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

środa, 3 marca 2010

Polecenie cipher

Share
Wyświetla lub zmienia szyfrowanie folderów i plików na woluminach systemu NTFS. Polecenie cipher bez parametrów wyświetla stan szyfrowania bieżącego folderu i wszystkich znajdujących się w nim plików.
Składnia
cipher [{/e|/d}] [/s:katalog] [/a] [/i] [/f] [/q] [/h] [/k] [/u[/n]] [nazwa_ścieżki [...]] | [/r:nazwa_ścieżki_bez_rozszerzenia] | [/w:nazwa_ścieżki]
Parametry
/e
Szyfruje określone foldery. Foldery są odpowiednio oznaczane, dlatego pliki dodawane później do folderu są również szyfrowane.
/d
Odszyfrowuje określone foldery. Foldery są odpowiednio oznaczane, dlatego pliki dodawane później do folderu są również szyfrowane.
/s: katalog
Wykonuje wybraną operację w określonym folderze i wszystkich podfolderach.
/a
Wykonuje operację dla plików i katalogów.
/i
Kontynuuje wykonywanie określonej operacji nawet po wystąpieniu błędów. Domyślnie polecenie cipher przerywa działanie po napotkaniu błędu.
/f
Wymusza zaszyfrowanie lub odszyfrowanie wszystkich określonych obiektów. Domyślnie polecenie cipher pomija pliki, które zostały już zaszyfrowane lub odszyfrowane.
/q
Zgłasza raport zawierający tylko podstawowe informacje.
/h
Wyświetla pliki z atrybutem Ukryty lub Systemowy. Pliki tego typu nie są domyślnie szyfrowane lub odszyfrowywane.
/k
Tworzy nowy klucz szyfrowania pliku dla użytkownika używającego polecenia cipher. W przypadku użycia tej opcji polecenie cipher ignoruje wszystkie pozostałe opcje.
/u
Aktualizuje klucz szyfrowania użytkownika lub klucz agenta odzyskiwania zastępując te klucze aktualnymi kluczami we wszystkich szyfrowanych plikach na dyskach lokalnych (jeżeli klucze zostały zmienione). Ta opcja działa tylko w połączeniu z opcją /n.
/n
Zapobiega aktualizacji kluczy. Tej opcji należy używać do znajdowania wszystkich szyfrowanych plików na dyskach lokalnych. Ta opcja działa tylko w połączeniu z opcją /u.
nazwa_ścieżki
Określa wzorzec, plik lub folder.
/r:nazwa_ścieżki_bez_rozszerzenia
Generuje nowy certyfikat i klucz prywatny agenta odzyskiwania, a następnie zapisuje je w plikach o nazwie określonej w parametrze nazwa_ścieżki_bez_rozszerzenia. W przypadku użycia tej opcji polecenie cipher ignoruje wszystkie pozostałe opcje.
/w:nazwa_ścieżki
Usuwa dane znajdujące się na nieużywanych częściach woluminu. Parametr nazwa_ścieżki może wskazywać dowolny katalog na żądanym woluminie. W przypadku użycia tej opcji polecenie cipher ignoruje wszystkie pozostałe opcje.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z opcji /w
Opcja /w usuwa dane z części woluminu, do których może uzyskać dostęp i które nie zostały przydzielone do plików lub katalogów. Opcja nie blokuje dysku, dlatego inne programy mogą uzyskać miejsce na dysku, którego nie może wymazać polecenie cipher. Ta opcja zapisuje dane do dużej części woluminu dysku twardego, dlatego wykonanie polecenia może być czasochłonne, a polecenie powinno być używane tylko w razie konieczności.
Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików
Aby uniemożliwić odszyfrowanie zaszyfrowanego pliku podczas jego modyfikacji, zalecane jest szyfrowanie zarówno pliku, jak i folderu, w którym znajduje się dany plik.
Korzystanie z plików i folderów tylko do odczytu
Polecenie cipher nie może szyfrować plików oznaczonych jako pliki tylko do odczytu.
Korzystanie z wielu nazw folderów
Można używać wielu nazw folderów i symboli wieloznacznych.
Korzystanie z wielu parametrów
Parametry muszą być oddzielane co najmniej jedną spacją.
Przykłady
Aby użyć polecenia cipher do zaszyfrowania podfolderu o nazwie Maj w folderze o nazwie RaportyMiesięczne, należy wpisać:
cipher /e raportymiesięczne\maj
Aby zaszyfrować folder RaportyMiesięczne, podfoldery od Styczeń do Grudzień oraz podfoldery Produkcja w podfolderach poszczególnych miesięcy, należy wpisać:
cipher /e /s:raportymiesięczne
Aby zaszyfrować tylko plik Marketing.xls w podfolderze Maj, należy wpisać:
cipher /e /a raportymiesięczne\maj\marketing.xls
Aby zaszyfrować plik Marketing.xls, Konserwacja.doc i podfolder Produkcja (znajdujący się w folderze Maj), należy wpisać:
cipher /e /a raportymiesięczne\maj\ma*
Aby określić, czy folder Maj jest szyfrowany, należy wpisać:
cipher raportymiesięczne\may
Aby określić, które pliki w folderze Maj są szyfrowane, należy wpisać:
cipher raportymiesięczne\maj\*

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM