128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

środa, 3 marca 2010

Polecenie chcp

Share
Wyświetla numer aktywnej strony kodowej konsoli lub zmienia aktywną stronę kodową konsoli. Polecenie chcp bez parametrów wyświetla numer aktywnej strony kodowej konsoli.
Składnia
chcp [nnn]
Parametry
nnn
Określa stronę kodową. Następująca tabela zawiera listę obsługiwanych stron kodowych oraz krajów/regionów lub języków:
Strona kodowa
Kraj/region lub język
437
Stany Zjednoczone
850
Wielojęzyczna (Latin I)
852
Słowiański (Latin II)
855
Cyrylica (Rosyjski)
857
Turecki
860
Portugalski
861
Islandzki
863
Kanadyjski (Francuski)
865
Nordycki
866
Rosyjski
869
Grecki (współczesny)
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Tylko oryginalna strona kodowa producenta sprzętu (OEM) zainstalowana w systemie Windows XP pojawia się prawidłowo w wierszu polecenia, w którym używane są czcionki rastrowe. Inne strony kodowe pojawiają się prawidłowo w trybie pełnego ekranu lub w oknach wiersza polecenia, w których używane są czcionki TrueType.
Przygotowywanie stron kodowych, tak jak w systemie MS-DOS, nie jest konieczne.
Programy uruchamiane po przypisaniu nowej strony kodowej używają nowej strony kodowej, jednak programy (z wyjątkiem Cmd.exe) uruchomione przed przypisaniem nowej strony kodowej używają oryginalnej strony kodowej.
Przykłady
Aby przeglądać ustawienie aktywnej strony kodowej, należy wpisać:
chcp
Pojawia się komunikat podobny do następującego:
Aktywna strona kodowa: 437
Aby zmienić stronę kodową na 850 (Wielojęzyczna), należy wpisać:
chcp 850
Jeżeli określona strona kodowa jest nieprawidłowa, pojawia się następujący komunikat o błędzie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM