128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie change port

Share
Wyświetla listę mapowań portów COM lub zmienia mapowania portów COM, aby zachować zgodność z aplikacjami podsystemu MS-DOS.
Składnia
change port [{port_x=port_y|/d port_x|/query}]
Parametry
port_x=port_y
Mapuje port COM x na port y.
/d port_x
Usuwa mapowanie portu COM x.
/query
Wyświetla bieżące mapowania portów.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Większość aplikacji podsystemu MS-DOS obsługuje tylko porty szeregowe od COM1 do COM4. Polecenie change port mapuje port szeregowy na port o innym numerze, umożliwiając aplikacjom, które nie obsługują portów COM o wyższych numerach, uzyskanie dostępu do portu szeregowego. Na przykład aby mapować port COM12 na port COM1 używany przez aplikację podsystemu MS-DOS, należy wpisać polecenie change port com12=com1. Zmienione mapowanie obowiązuje tylko w bieżącej sesji i nie zostaje zachowane, jeżeli użytkownik wyloguje się z sesji, a następnie ponownie się zaloguje.
Polecenia change port bez parametrów można używać do wyświetlania dostępnych portów COM i ich bieżących mapowań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM