128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie change logon

Share
Włącza lub wyłącza logowania z sesji klientów lub wyświetla bieżący stan logowania. To narzędzie jest użyteczne podczas prac związanych z konserwacją systemu.
Składnia
change logon {/enable|/disable|/query}
Parametry
/enable
Włącza logowania z sesji klientów, ale nie z konsoli.
/disable
Wyłącza logowania z sesji klientów, ale nie z konsoli. Ta operacja nie ma wpływu na aktualnie zalogowanych użytkowników.
/query
Wyświetla bieżący stan logowania (włączone lub wyłączone).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Tylko administratorzy mogą używać polecenia change logon.
Logowania są ponownie włączane podczas ponownego uruchomienia systemu. Jeżeli użytkownik połączony z serwerem terminali z sesji klienta wyłączy logowania, a następnie wyloguje się przed ponownym włączeniem logowań, to nie będzie mógł połączyć się ponownie ze swojej sesji. W takim przypadku należy zalogować się do konsoli, aby ponownie włączyć logowania z sesji klientów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM