128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie atmadm

Share
Monitoruje połączenia i adresy zarejestrowane przez Menedżera wywołań ATM w sieci z trybem transferu asynchronicznego (ATM). Polecenia atmadm można używać do wyświetlania statystyki wywołań przychodzących i wychodzących kart ATM. Polecenie atmadm bez parametrów wyświetla statystykę monitorowania stanu aktywnych połączeń ATM.
Składnia
atmadm [/c][/a] [/s]
Parametry
/c
Wyświetla informacje dotyczące wszystkich bieżących połączeń z kartą sieciową ATM zainstalowaną w komputerze.
/a
Wyświetla zarejestrowane adresy punktów dostępu (NSAP) usługi sieciowej ATM dla poszczególnych kart zainstalowanych w komputerze.
/s
Wyświetla statystykę monitorowania stanu aktywnych połączeń ATM.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Aby wyświetlić informacje dotyczące wywołań
Aby wyświetlić informacje dotyczące wszystkich bieżących połączeń z kartą sieciową ATM zainstalowaną w komputerze, należy wpisać:
atmadm /c
Przykład danych wyjściowych polecenia atmadm /c:

Statystyka Menedżera wywołań ATM systemu Windows

Połączenia ATM na interfejsie: [009] Olicom ATM PCI 155 Adapter

Połączenie VPI/VCI Adres zdalny/
parametry nośnika (szybkości podane w bajtach/s)
We PMP SVC 0/193 47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180B
Tx:UBR,Peak 0,Avg 0,MaxSdu 1516
Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516
Wy P-P SVC 0/192 47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180B
Tx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516
Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516
We PMP SVC 0/191 47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180B
Tx:UBR,Peak 0,Avg 0,MaxSdu 1516
Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516
Wy P-P SVC 0/190 47000580FFE1000000F21A2E180020481A2E180B
Tx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516
Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 1516
We P-P SVC 0/475 47000580FFE1000000F21A2E180000C110081501
Tx:UBR,Peak 16953984,Avg 16953984,MaxSdu 9188
Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 9188
Wy PMP SVC 0/194 47000580FFE1000000F21A2E180000C110081501 (0)
Tx:UBR,Peak 16953984,Avg 16953984,MaxSdu 9180
Rx:UBR,Peak 0,Avg 0,MaxSdu 0
Wy P-P SVC 0/474 4700918100000000613E5BFE010000C110081500
Tx:UBR,Peak 16953984,Avg 16953984,MaxSdu 9188
Rx:UBR,Peak 16953984,Avg 16953984,MaxSdu 9188
We PMP SVC 0/195 47000580FFE1000000F21A2E180000C110081500
Tx:UBR,Peak 0,Avg 0,MaxSdu 0
Rx:UBR,Peak 16953936,Avg 16953936,MaxSdu 9180
Poniższa tabela zawiera opisy poszczególnych elementów na przykładzie danych wyjściowych polecenia atmadm /c.
Typ danych
Wyświetlana wartość
Opis
Informacje o połączeniu
We/Wy
Kierunek wywołania. We oznacza kierunek do karty sieciowej ATM z innego urządzenia. Wy oznacza kierunek z karty sieciowej ATM do innego urządzenia.

PMP
Wywołanie typu point-to-multipoint.

P-P
Wywołanie typu point-to-point.

SVC
Połączenie na przełączanym obwodzie wirtualnym.

PVC
Połączenie na stałym obwodzie wirtualnym.
Informacje VPI/VCI
VPI/VCI
Wirtualna ścieżka i wirtualny kanał wywołania przychodzącego lub wychodzącego.
Adres zdalny/Parametry nośnika
47000580FFE1000000F21A2E180000C110081500
Adres NSAP wywołującego (We) lub wywoływanego (Wy) urządzenia ATM.

Tx
Parametr Tx zawiera trzy następujące elementy:
Domyślny lub określony typ szybkości transmisji bitów (UBR, CBR, VBR lub ABR)
Domyślna lub określona szybkość linii
Określony rozmiar jednostki danych usługi (SDU)

Rx
Parametr Rx zawiera trzy następujące elementy:
Domyślny lub określony typ szybkości transmisji bitów (UBR, CBR, VBR lub ABR)
Domyślna lub określona szybkość linii
Określony rozmiar jednostki SDU
Aby wyświetlić listę wszystkich zarejestrowanych adresów
Aby wyświetlić zarejestrowane adresy punktów dostępu (NSAP) usługi sieciowej ATM dla poszczególnych kart zainstalowanych w komputerze, należy wpisać:
atmadm /a
Przykład danych wyjściowych polecenia atmadm /a:

Statystyka Menedżera wywołań ATM systemu Windows

Adresy ATM dla interfejsu: [009] Olicom ATM PCI 155 Adapter

47000580FFE1000000F21A2E180000C110081500
Aby wyświetlić statystykę
Aby wyświetlić statystykę monitorowania stanu aktywnych połączeń ATM, należy wpisać:
atmadm /s
Przykład danych wyjściowych polecenia atmadm /s:

Statystyka Menedżera wywołań ATM systemu Windows

Statystyka Menedżera wywołań ATM dla interfejsu: [009] Olicom ATM PCI 155 Adapter

Bieżące aktywne wywołania = 4
Całkowita liczba prawidłowych wywołań przychodzących = 1332
Całkowita liczba prawidłowych wywołań wychodzących = 1297
Całkowita liczba nieprawidłowych wywołań przychodzących = 1
Całkowita liczba nieprawidłowych wywołań wychodzących = 1
Wywołania przerwane zdalnie = 1302
Wywołania przerwane lokalnie = 1323
Sygnalizacja i wysłane pakiety ILMI = 33655
Sygnalizacja i odebrane pakiety ILMI = 34989
Następująca tabela zawiera opisy poszczególnych elementów danych wyjściowych polecenia atmadm /s.
Statystyka Menedżera wywołań
Opis
Bieżące aktywne wywołania
Wywołania aktywne w danej chwili na karcie ATM zainstalowanej w komputerze.
Suma pomyślnych wywołań przychodzących
Wywołania pomyślnie odebrane od innych urządzeń w danej sieci ATM.
Suma pomyślnych wywołań wychodzących
Wywołania pomyślnie nawiązane z innymi urządzeniami w danej sieci ATM z komputera lokalnego.
Suma niepomyślnych wywołań przychodzących
Wywołania przychodzące, które nie zostały prawidłowo odebrane przez komputer lokalny.
Suma niepomyślnych wywołań wychodzących
Wywołania wychodzące, które nie zostały prawidłowo nawiązane z innym urządzeniem w sieci.
Zdalnie przerwane wywołania
Wywołania przerwane przez urządzenie zdalne w sieci.
Lokalnie przerwane wywołania
Wywołania przerwane przez komputer lokalny.
Sygnalizacja i wysłane pakiety ILMI
Liczba pakietów zintegrowanego lokalnego interfejsu zarządzania (ILMI) wysłanych do łącznicy, z którą dany komputer usiłuje nawiązać połączenie.
Sygnalizacja i odebrane pakiety ILMI
Liczba pakietów ILMI odebranych od łącznicy ATM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM