128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie assoc

Share
Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń nazw plików. Polecenie assoc bez parametrów wyświetla listę wszystkich bieżących skojarzeń rozszerzeń nazw plików.
Składnia
assoc [.rozszerzenie[=[typ_pliku]]]
Parametry
.rozszerzenie
Określa rozszerzenie nazwy pliku.
typ_pliku
Określa typ pliku, z którym należy skojarzyć określone rozszerzenie nazwy pliku.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby usunąć skojarzenie typu pliku dla rozszerzenia nazwy pliku, należy użyć spacji po znaku równości.
Polecenia ftype można używać do przeglądania bieżących typów plików, dla których zdefiniowano otwarte ciągi poleceń.
Operatora przekierowania > można używać do przekierowania danych wyjściowych polecenia assoc do pliku tekstowego.
Przykłady
Aby przeglądać bieżące skojarzenie typu pliku dla rozszerzenia nazwy pliku txt, należy wpisać:
assoc .txt
Aby usunąć skojarzenie typu pliku dla rozszerzenia nazwy pliku txt, należy wpisać:
assoc .txt=
Aby przeglądać kolejno na ekranie bieżące skojarzenia typów plików, należy wpisać:
assoc | more
Aby wysłać dane wyjściowe polecenia assoc do pliku Assoc.cfg, należy wpisać:
assoc>assoc.cfg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM