128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenia netsh dotyczące diagnostyki (diag)

Share
Polecenia netsh dotyczące diagnostyki sieci (kontekst diag) mogą być używane do administrowania systemem operacyjnym i parametrami usług sieciowych oraz rozwiązywania związanych z nimi problemów z wiersza polecenia. W przypadku kontekstu poleceń netsh dotyczących diagnostyki wyświetlany jest monit netsh diag>.
Następujące polecenia są dostępne w wierszu polecenia kontekstu diagnostycznych poleceń netsh (różnego od wiersza polecenia systemu Windows XP). Kontekst poleceń netsh dotyczących diagnostyki to nowy kontekst w systemie Windows XP. Diagnostycznych poleceń netsh nie można wykonywać zdalnie w systemie Windows 2000 Server.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poleceń netsh, zobacz Korzystanie z narzędzia Netsh.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
connect ieproxy
Ustanawia, weryfikuje, a następnie porzuca połączenie protokołu TCP/IP z serwerem proxy określonym w programie Internet Explorer.
Składnia
connect ieproxy
Parametry
brak
Spostrzeżenia
Jeżeli nie określono serwera proxy w programie Internet Explorer, to polecenie generuje dane wyjściowe podobne do następujących:
Serwer proxy programu Internet Explorer (nie skonfigurowany)
Nie skonfigurowany
Jeżeli w programie Internet Explorer określono serwer proxy o nazwie korpproxy przy użyciu portu 80, to polecenie generuje dane wyjściowe podobne do następujących:
Serwer proxy programu Internet Explorer (korpproxy)
Port serwera proxy programu Internet Explorer = 80
Serwer proxy programu Internet Explorer = korpproxy
Serwer prawdopodobnie uruchomiony przez porty: [80]
connect iphost
Ustanawia, weryfikuje, a następnie porzuca połączenie protokołu TCP/IP z określonym hostem przez określony port.
Składnia
connect iphost host port
Parametry
host
Określa adres IP, nazwę NetBIOS lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny hosta, z którym należy nawiązać połączenie.
port
Określa port, przez który należy nawiązać połączenie.
Przykłady
Aby nawiązać połączenie z hostem o nazwie microsoft.com przez port 28, należy wpisać:
connect iphost microsoft.com 28
connect mail
Ustanawia, weryfikuje, a następnie porzuca połączenie protokołu TCP/IP z węzłem określonym jako serwer pocztowy w domyślnym profilu programu Outlook Express bieżącego użytkownika.
Składnia
connect mail
Parametry
brak
connect news
Ustanawia, weryfikuje, a następnie porzuca połączenie protokołu TCP/IP węzłem określonym jako serwer grup dyskusyjnych w domyślnym profilu programu Outlook Express bieżącego użytkownika.
Składnia
connect news
Parametry
brak
dump
Tworzy skrypt zawierający bieżącą konfigurację.
Składnia
dump
Parametry
brak
Spostrzeżenia
Ten skrypt można zapisać w pliku, którego następnie można używać do przywracania zmienionych ustawień konfiguracyjnych.
gui
Uruchamia narzędzie służące do diagnostyki sieci w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
Składnia
gui
Parametry
brak
ping
Weryfikuje łączność z określonym hostem zdalnym.
Składnia
ping host
Parametry
host
Określa adres IP, nazwę NetBIOS lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny hosta, z którym należy zweryfikować połączenia.
ping adapter
Weryfikuje połączenia z komputerami i innymi urządzeniami (na przykład routerami) identyfikowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP określonej karty sieciowej. Polecenie ping adapter użyte bez parametrów weryfikuje połączenia wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
ping adapter [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których połączenia należy zweryfikować. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
Spostrzeżenia
To polecenie sprawdza połączenia ze wszystkimi komputerami i innymi urządzeniami skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych określonych kart sieciowych. Na przykład jeżeli właściwości protokołu TCP/IP karty sieciowej są skonfigurowane z adresami IP preferowanego serwera DNS, bramy domyślnej i serwera DHCP, polecenie ping adapter weryfikuje łączność z każdym z tych urządzeń.
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia ze wszystkimi komputerami i innymi urządzeniami skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, należy wpisać:
ping adapter
Aby zweryfikować łączność ze wszystkimi komputerami i innymi urządzeniami skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych oznaczonych numerem indeksu 2, należy wpisać:
ping adapter 2
Aby sprawdzić połączenia ze wszystkimi komputerami i innymi urządzeniami skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od wyrazu „sieć”, należy wpisać:
ping adapter sieć*
ping dhcp
Weryfikuje łączność z serwerami Protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP określonych kart. Polecenie ping dhcp użyte bez parametrów sprawdza połączenia z serwerami DHCP wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
ping dhcp [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których połączenia należy zweryfikować. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia z serwerem DHCP skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, należy wpisać:
ping dhcp
Aby zweryfikować łączność z serwerem DHCP skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej oznaczonej numerem indeksu 2, należy wpisać:
ping dhcp 2
Aby sprawdzić połączenia z serwerem DHCP skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od wyrazu „sieć”, należy wpisać:
ping dhcp sieć*
ping dns
Weryfikuje łączność z serwerami DNS (Domain Name System) skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP określonych kart. Polecenie ping dns użyte bez parametrów sprawdza połączenia z serwerami DNS wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
ping dns [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których połączenia należy zweryfikować. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia z serwerem DNS skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, należy wpisać:
ping dns
Aby zweryfikować łączność z serwerem DNS skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej oznaczonej numerem indeksu 2, należy wpisać:
ping dns 2
Aby sprawdzić połączenia z serwerem DNS skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od wyrazu „sieć”, należy wpisać:
ping dns sieć*
ping gateway
Weryfikuje łączność z serwerami bram domyślnych skonfigurowanymi we właściwościach protokołu TCP/IP określonych kart. Polecenie ping gateway użyte bez parametrów sprawdza połączenia wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
ping gateway [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których połączenia należy zweryfikować. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia z serwerem bramy skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, należy wpisać:
ping gateway
Aby zweryfikować łączność z serwerem bramy skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej oznaczonej numerem indeksu 2, należy wpisać:
ping gateway 2
Aby sprawdzić połączenia z serwerem bramy skonfigurowanym we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od wyrazu „sieć”, należy wpisać:
ping gateway sieć*
ping ieproxy
Sprawdza połączenia programu Internet Explorer z serwerem proxy sieci Web.
Składnia
ping ieproxy
Parametry
brak
ping ip
Weryfikuje łączność określonych kart z wszystkimi adresami IP. Polecenie ping ip użyte bez parametrów sprawdza połączenia wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
ping ip [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których połączenia należy zweryfikować. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia z poszczególnymi kartami sieciowymi, należy wpisać:
ping ip
Aby zweryfikować łączność z kartą sieciową oznaczoną numerem indeksu 2, należy wpisać:
ping ip 2
Aby sprawdzić połączenia z poszczególnymi kartami sieciowymi, których nazwy zaczynają się od wyrazu „sieć”, należy wpisać:
ping ip sieć*
ping iphost
Weryfikuje łączność z hostem zdalnym lub lokalnym.
Składnia
ping iphost węzeł
Parametry
węzeł
Określa host przy użyciu adresu IP, nazwy NetBIOS lub w pełni kwalifikowanej nazwy domeny.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia z hostem lokalnym (adres sprzężenia zwrotnego 127.0.0.1), należy wpisać:
ping iphost 127.0.0.1
Aby zweryfikować łączność z hostem microsoft.com, należy wpisać:
ping iphost microsoft.com
ping loopback
Weryfikuje łączność z adresem sprzężenia zwrotnego hosta lokalnego (127.0.0.1).
Składnia
ping loopback
Parametry
brak
ping mail
Weryfikuje łączność z serwerem pocztowym skonfigurowanym w domyślnym profilu programu Outlook Express bieżącego użytkownika.
Składnia
ping mail
Parametry
brak
ping news
Weryfikuje łączność z serwerem grup dyskusyjnych skonfigurowanym w domyślnym profilu programu Outlook Express bieżącego użytkownika.
Składnia
ping news
Parametry
brak
ping wins
Weryfikuje łączność z preferowanymi i alternatywnymi serwerami WINS (Windows Internet Name Service) dla określonych kart sieciowych. Polecenie ping wins użyte bez parametrów sprawdza połączenia wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
ping wins [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których połączenia należy zweryfikować. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby sprawdzić połączenia z serwerami WINS, których adresy IP skonfigurowano we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych zainstalowanych kart, należy wpisać:
ping wins
Aby zweryfikować łączność z serwerami WINS, których adresy IP skonfigurowano we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych zainstalowanych kart oznaczonych numerem indeksu 2, należy wpisać:
ping wins 2
show adapter
Pokazuje informacje dotyczące określonych kart logicznych. Polecenie show adapter użyte bez parametrów wyświetla informacje o wszystkich kartach zdefiniowanych dla danego serwera.
Składnia
show adapter [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa kartę lub karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
To polecenie wyświetla listę kart według umieszczonego w nawiasach kwadratowych numeru indeksu, po którym wyświetlana jest zarejestrowana nazwa karty. Dane wyjściowe tego polecenia zazwyczaj są następujące:
Karty sieciowe
1.[00000001] 3Com 3C920 Zintegrowany kontroler Fast Ethernet (zgodny z 3C905C-TX)
2.[00000002] Karta asynchroniczna RAS
3.[00000003] Miniport WAN (L2TP)
4.[00000004] Miniport WAN (PPTP)
5.[00000005] Miniport WAN (PPPOE)
6.[00000006] Bezpośrednie połączenie kablowe
7.[00000007] Miniport WAN (IP)
8.[00000008] Miniport WAN (Monitor sieci)
Przykłady
Aby wyświetlić karty logiczne zdefiniowane na komputerze, należy wpisać:
show adapter
show all
Wyświetla listę wszystkich obiektów sieciowych zdefiniowanych dla serwera lokalnego. Polecenie show all użyte bez parametrów wyświetla ogólne informacje o konfiguracji następujących składników sprzętu i oprogramowania: domyślnego serwera pocztowego programu Outlook Express, domyślnego serwera grup dyskusyjnych programu Outlook Express, serwera proxy sieci Web programu Internet Explorer, karty sprzężenia zwrotnego, systemu komputerowego, systemu operacyjnego, wersji, modemu, karty sieciowej i klientów sieci.
Składnia
show all [{/v | /p}]
Parametry
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Dane wyjściowe tego polecenia mogą być obszerne i zawierać informacje o konfiguracji serwerów poczty, grup dyskusyjnych i proxy. To polecenie wyświetla informacje dotyczące adresu sprzężenia zwrotnego TCP/IP oraz szczegółowe informacje o komputerze, systemie operacyjnym, wszystkich kartach sieciowych i klientach sieci.
show client
Wyświetla listę wszystkich klientów sieci zdefiniowanych dla określonych kart. Polecenie show client użyte bez parametrów wyświetla listę klientów wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
show client [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których listę klientów należy wyświetlić. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby wyświetlić listę wszystkich klientów sieci zdefiniowanych dla wszystkich kart sieciowych hosta, należy wpisać:
show client
Aby wyświetlić listę wszystkich pól z wartościami innymi niż null dla wszystkich klientów sieci zdefiniowanych dla karty oznaczonej numerem 2, należy wpisać:
show client 2 /p
show computer
Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące usługi WMI (Windows Management Interface) dla serwera. Polecenie show computer użyte bez parametrów wyświetla nazwę NetBIOS komputera lokalnego.
Składnia
show computer [{/v | /p}]
Parametry
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Przykłady
Aby wyświetlić dla serwera wszystkie parametry interfejsu WMI o wartościach innych niż null, należy wpisać:
show computer /p
show dhcp
Wyświetla listę wszystkich serwerów DHCP zdefiniowanych dla określonej karty. Polecenie show dhcp użyte bez parametrów wyświetla listę serwerów zdefiniowanych dla wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
show dhcp {numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty} [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których listę serwerów należy wyświetlić. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono za pomocą numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich serwerach DHCP zdefiniowanych dla wszystkich kart sieciowych, należy wpisać:
show dhcp /v
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o serwerach DHCP zdefiniowanych dla karty sieciowej oznaczonej numerem 2, należy wpisać:
show dhcp 2
show dns
Wyświetla listę wszystkich serwerów DNS zdefiniowanych dla określonej karty. Polecenie show dns użyte bez parametrów wyświetla listę serwerów zdefiniowanych dla wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
show dns [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których listę serwerów należy wyświetlić. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p określa, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono przy użyciu numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby wyświetlić wszystkie parametry o wartościach innych niż null wszystkich serwerów DNS zdefiniowanych dla wszystkich kart sieciowych, należy wpisać:
show dns /p
Aby wyświetlić listę serwerów DNS zdefiniowanych dla karty sieciowej oznaczonej numerem 2, należy wpisać:
show dns 2
show gateway
Wyświetla listę wszystkich bram Internetu zdefiniowanych dla określonych kart. Polecenie show gateway użyte bez parametrów wyświetla listę bram zdefiniowanych dla wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
show gateway [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których listę bram należy wyświetlić. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono przy użyciu numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby wyświetlić wszystkie dostępne szczegółowe informacje dotyczące wszystkich bram Internetu zdefiniowanych dla wszystkich kart, należy wpisać:
show gateway /v
Aby wyświetlić wszystkie wartości inne niż null dostępne dla bram zdefiniowanych dla karty sieciowej oznaczonej numerem 3, należy wpisać:
show gateway 3 /p
show ieproxy
Wyświetla listę serwerów proxy programu Internet Explorer zdefiniowanych dla określonych kart. Polecenie show ieproxy użyte bez parametrów wyświetla listę serwerów dla wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
show ieproxy [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, których listę serwerów należy wyświetlić. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono przy użyciu numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby wyświetlić listę wszystkich serwerów proxy programu Internet Explorer zdefiniowanych dla wszystkich kart sieciowych serwera, należy wpisać:
show ieproxy
show ip
Pokazuje informacje dotyczące określonych kart, dla których włączono obsługę protokołu TCP/IP. Polecenie show ip użyte bez parametrów wyświetla informacje o wszystkich zainstalowanych kartach.
Składnia
show ip [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, o których należy wyświetlić informacje. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono przy użyciu numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Przykłady
Aby wyświetlić numer indeksu, nazwę i adres TCP/IP wszystkich kart, dla których włączono obsługę protokołu TCP/IP, należy wpisać:
show ip
show mail
Pokazuje serwer pocztowy programu Outlook Express określony dla komputera lokalnego. Polecenie show mail użyte bez parametrów wyświetla ogólne informacje dotyczące konfiguracji domyślnego serwera pocztowego programu Outlook Express.
Składnia
show mail [{/v | /p}]
Parametry
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Przykłady
Aby wyświetlić serwer pocztowy skonfigurowany dla komputera lokalnego, należy wpisać:
show mail
show modem
Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące określonych modemów skonfigurowanych na komputerze lokalnym. Polecenie show modem użyte bez parametrów pokazuje szczegółowe informacje o wszystkich modemach.
Składnia
show modem [{numer_indeksu | pełna_nazwa_modemu | częściowa_nazwa_modemu}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_modemu | częściowa_nazwa_modemu}
Określa modem lub modemy, o których należy wyświetlić szczegółowe informacje. Parametr numer_indeksu określa urządzenie za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_modemu określa urządzenie przy użyciu jego pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_modemu określa urządzenia, których nazwy zawierają wskazaną w nim sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p określa, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Przykłady
Aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje, łącznie z wartościami null o wszystkich modemach skonfigurowanych na komputerze lokalnym, należy wpisać:
show modem /v
Aby wyświetlić nazwy i numery indeksu wszystkich modemów skonfigurowanych na komputerze lokalnym, których nazwy rozpoczynają się od wyrazu „telefoniczny”, należy wpisać:
show modem telefoniczny*
show news
Wyświetla informacje dotyczące konfiguracji serwera grup dyskusyjnych zdefiniowanego dla komputera lokalnego. Polecenie show news użyte bez parametrów wyświetla ogólne informacje o konfiguracji serwera grup dyskusyjnych programu Outlook Express.
Składnia
show news [{/v | /p}]
Parametry
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Przykłady
Aby wyświetlić nazwę i adres TCP/IP serwera grup dyskusyjnych, należy wpisać:
show news
show os
Wyświetla informacje dotyczące systemu operacyjnego uruchomionego na komputerze lokalnym.
Składnia
show os [/v]
Parametry
/v
Określa, że powinny się pojawiać pola z wartością null.
Spostrzeżenia
Informacje wyświetlane przez to polecenie są zbierane przez dostawcę usługi WMI (win32_systemoperacyjny).
show test
Pokazuje wszystkie obiekty sieciowe zdefiniowane dla komputera lokalnego i weryfikuje połączenia z poszczególnymi obiektami przy użyciu polecenia ping. Polecenie show test użyte bez parametrów wyświetla ogólne informacje o konfiguracji następujących składników sprzętu i oprogramowania: domyślnego serwera pocztowego programu Outlook Express, domyślnego serwera grup dyskusyjnych programu Outlook Express, serwera proxy sieci Web programu Internet Explorer, karty sprzężenia zwrotnego, systemu komputerowego, systemu operacyjnego, wersji, modemów, kart sieciowych i klientów sieci. Ponadto sprawdzana jest łączność z kartą sprzężenia zwrotnego i wszystkimi adresami IP skonfigurowanymi jako opcja kliencka we właściwościach protokołu TCP/IP poszczególnych kart sieciowych.
Składnia
show test [{/v | /p}]
Parametry
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p określa, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Dane wyjściowe tego polecenia mogą być obszerne, a wykonanie tego polecenia może trwać kilka minut. Dane wyjściowe zawierają informacje dotyczące konfiguracji serwerów poczty, grup dyskusyjnych i proxy oraz liczbę prób weryfikacji łączności z tymi serwerami przy użyciu polecenia ping. To polecenie wyświetla informacje dotyczące łączności i sprawdza połączenia z adresem sprzężenia zwrotnego TCP/IP. To polecenie wyświetla szczegółowe informacje dotyczące komputera i systemu operacyjnego oraz kart sieciowych i klientów sieci. Łączność z kartami i klientami jest weryfikowana przy użyciu polecenia ping i wyświetlane są wyniki.
Przykłady
Aby wyświetlić wszystkie informacje dostępne w kontekście diagnostycznych poleceń netsh, należy wpisać:
show test /v
show version
Pokazuje wersję systemu operacyjnego i, opcjonalnie, wersję infrastruktury WMI (Windows Management Infrastructure). Polecenie show version użyte bez parametrów wyświetla numer wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze lokalnym.
Składnia
show version [{/v | /p}]
Parametry
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
W pierwszym wierszu danych wyjściowych tego polecenia wyświetlana jest wersja systemu operacyjnego. W drugim wierszu wyświetlana jest wersja infrastruktury WMI. Dane wyjściowe tego polecenia zazwyczaj są następujące:
Wersja (5.1.2416)
Wersja = 5.1.2416
Wersja kompilacji = 2416.0000
Przykłady
Aby wyświetlić wersję systemu operacyjnego i infrastruktury WMI, łącznie z polami zawierającymi wartość null, należy wpisać:
show version /v
show wins
Wyświetla listę serwerów WINS dla określonych kart. Polecenie show wins użyte bez parametrów wyświetla listę serwerów dla wszystkich zainstalowanych kart.
Składnia
show wins [{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}] [{/v | /p}]
Parametry
{numer_indeksu | pełna_nazwa_karty | częściowa_nazwa_karty}
Określa kartę lub karty, dla których należy wyświetlić listę serwerów. Parametr numer_indeksu określa kartę za pomocą numeru indeksu. Parametr pełna_nazwa_karty określa kartę przy użyciu jej pełnej nazwy zarejestrowanej w systemie operacyjnym. Parametr częściowa_nazwa_karty określa karty, których nazwy zawierają wskazaną przez nią sekwencję znaków. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na początku nazwy, należy wpisać gwiazdkę na końcu parametru. Jeżeli sekwencja znaków musi pojawiać się na końcu nazwy, należy wpisać gwiazdkę na początku parametru. Jeżeli sekwencja znaków może pojawiać się w dowolnym miejscu w nazwie, należy wpisać gwiazdkę na początku i na końcu parametru.
{/v | /p}
Określa, czy powinny się pojawiać pola z wartością null. Parametr /v określa, że pola tego typu powinny się pojawiać. Parametr /p wskazuje, że pola tego typu nie powinny się pojawiać.
Spostrzeżenia
Polecenia show adapter można używać do wyświetlania numerów indeksu i pełnych nazw wszystkich kart logicznych zdefiniowanych na komputerze.
Jeżeli kartę określono przy użyciu numeru indeksu, nie trzeba wpisywać początkowych zer.
Dane wyjściowe tego polecenia zazwyczaj są następujące:
Serwery WINS
2. [00000002] 3Com 3C920 Zintegrowany kontroler Fast Ethernet (zgodny z 3C905C-TX)
Podstawowy serwer WINS = 172.16.44.17
Pomocniczy serwer WINS = 172.16.32.22
Przykłady
Aby wyświetlić listę serwerów WINS zdefiniowanych dla wszystkich kart na serwerze, należy wpisać:
show wins
Aby wyświetlić listę serwerów WINS określonych dla karty oznaczonej numerem indeksu 2, należy wpisać:
show wins 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM