128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Korzystanie z plików wsadowych

Share
Korzystając z plików wsadowych, zwanych również programami wsadowymi lub skryptami, można uprościć rutynowe lub wielokrotnie wykonywane zadania. Plik wsadowy jest niesformatowanym plikiem tekstowym zawierającym jedno lub więcej poleceń. Nazwa pliku ma rozszerzenie bat lub cmd. Gdy nazwa pliku zostanie wpisana w wierszu polecenia, program Cmd.exe wykonuje kolejne polecenia w pliku.
W pliku wsadowym można umieścić dowolne polecenia. Określone polecenia, takie jak for, goto i if, umożliwiają warunkowe przetwarzanie poleceń w pliku wsadowym. Na przykład polecenie if wykonuje polecenie w zależności od wyniku warunku. Inne polecenia umożliwiają sterowanie danymi wejściowymi i wyjściowymi oraz wywoływanie innych plików wsadowych.
Większość aplikacji zwraca standardowe kody błędów takie jak 0, jeżeli nie wystąpił błąd i 1 (lub wyższa wartość), jeżeli wystąpił błąd. Aby ustalić znaczenie określonych kodów błędów, należy zapoznać się z dokumentacją Pomocy aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących operacji związanych z plikami wsadowymi, zobacz następujące tematy:
Korzystanie z parametrów wsadowych
Korzystanie z filtrów
Korzystanie z operatorów przekierowania poleceń
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poleceń używanych w plikach wsadowych, należy kliknąć odpowiednie polecenie:
Call
Echo
Endlocal
For
Goto
If
Pause
Rem
Setlocal
Shift

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM