128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Korzystanie z hosta skryptów opartego na poleceniach (Cscript.exe)

Share
Program Cscript.exe jest wersją Hosta skryptów systemu Windows, przeznaczoną dla wiersza polecenia, zapewniającą opcje wiersza polecenia służące do ustawiania właściwości skryptów.
Korzystając z programu Cscript.exe, można uruchamiać skrypty, wpisując nazwę pliku skryptu w wierszu polecenia. Podobnie jak program Microsoft Internet Explorer, Host skryptów systemu Windows pełni rolę kontrolera aparatów obsługi skryptów zgodnych z aparatem skryptów systemu Windows, jednak wymagania Hosta skryptów systemu Windows dotyczące pamięci są bardzo małe. Host skryptów systemu Windows jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku skryptów interaktywnych, jak i nieinteraktywnych, takich jak skrypty logowania i skrypty administracyjne.
Host skryptów systemu Windows obsługuje skrypty napisane w języku VBScript lub JScript. Gdy skrypt jest uruchamiany z pulpitu lub z wiersza polecenia, host skryptów odczytuje i przekazuje zawartość określonego pliku skryptu do zarejestrowanego aparatu obsługi skryptów. Aparat obsługi skryptów do identyfikowania skryptów używa rozszerzeń plików (tzn. .vbs dla języka VBScript i .js dla języka JScript). Użytkownik nie musi więc znać dokładnego identyfikatora programistycznego (tzn. ProgID) aparatu obsługi skryptów. Host skryptów zachowuje mapowanie rozszerzeń skryptów na identyfikatory programistyczne i używa modelu skojarzeń systemu Windows XP do uruchamiania aparatu obsługi skryptów odpowiedniego dla danego skryptu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Hosta skryptów systemu Windows, zobacz Host skryptów systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Cscript.exe, zobacz Aby uruchamiać skrypty przy użyciu hosta skryptów opartego na wierszu poleceń (cscript.exe).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM